A pénzügyi elemzés és a hatályos számviteli elszámolások összefüggései

Piacgazdasági körülmények között a vállalkozási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezeteknek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk kell, hogy rendelkezésre álljanak az érintettek és érdekeltek számára egyaránt. ennek mikéntjét törvény is szabályozza. ezek az információk – illetve azok egy része – pénzügyi mutatószámokkal jeleníthető meg. A gyakorlatban széles körben alkalmazott pénzügyi mutatószámok tárháza nem nevezhető szegényesnek, ugyanakkor – egyes mutatószámok értelmezését, számításuk algoritmusát tekintve – egységesnek sem. a képzett mutatószámokkal szemben fontos követelményként fogalmazható meg, hogy azok megbízható információval rendelkezzenek. ennek biztosítása azonban csak akkor lehetséges, ha tudjuk, hogy mit és miért számolunk. a mutatószámok számítása nem lehet mechanikus, a gazdálkodás feltételrendszerének és a kapcsolódó szabályozás rendszerének – mondhatni – folyamatos változása miatt sem. A dolgozat keretében arra keressük a választ, hogy az állami támogatások hatályos számviteli elszámolásának rendszere hogyan befolyásolja a vagyoni, pénzügyi helyzetet, a hatékonyságot és jövedelmezőséget kifejező egyes pénzügyi mutatószámok információtartalmát. az elemzéseket gazdasági tényadatok és az AKI FADN rendszerének adatbázisán végeztük. az eredmények alapján javaslatot teszünk egyes mutatószámok számításának algoritmusára. erre azért van szükség, mert a hatályos számviteli törvény előírásai miatt az eddig alkalmazott algoritmus nem biztosítja az érintett mutatószámok szakmai információtartalmának megalapozottságát. ----------- Under market-oriented economy conditions, stake holders and other concerned parties have a need for objective information on capital, financial situation and profitability of entities. The way of this is even governed by law. Some of this information can be shown by financial indicators. The commonly used financial indicators are not few in number, however their set is not uniform concerning definitions and algorithms for calculation. An important requirement on the calculated indicators is that they must provide reliable information. It is only possible to ensure this if it is known what is calculated and why. Calculating indicators cannot be an automatic procedure, because of the continuously changing economic conditions and connecting regulatory system. This paper answers the question, how the current settlements of accounting government subsidies influence the capital and financial situation, the information content of financial indicators covering profitability. These analyses are based on economic records and the database of the Farm Accountancy Data Network (FADN; 2014-2016) of the Research Institute of Agricultural Economics. On the basis of the results suggestions are developed for the algorithms of calculating certain indicators. This is necessary because the algorithms applied so far do not ensure the suitable professional information content considering the current accounting law.


Other Titles:
Connection between Financial Analysis and Current Settlements of Accounts
Issue Date:
Dec 16 2018
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/281285
ISSN:
0046-5518
Language:
Hungarian
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 62, 6
Page range:
487-511
JEL Codes:
Q12; Q14
Note:
ISSN 0046-5518
 Record created 2019-01-14, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)