DEMETER MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZŐ BIODINAMIKUS GAZDASÁGOK TRENDJEI VILÁGSZERTE

Korunk sokat kutatott területe az egészség és a táplálkozás kapcsolata. Létrejött egy tudatos vásárlói réteg, melynek fogyasztásában a bioélelmiszereknek kiemelt szerepük van. Az organikus gazdálkodás egyik fontos szegmense a magyarországi fogyasztók között még kevésbé ismert, de a bio gazdák körében népszerű biodinamikus gazdálkodás. Minősítő intézménye a Demeter International, melynek védjegye magas minőséget és garantáltan ökológiai eredetet jelentő üzenetet hordoz a fogyasztók felé. A biodinamikus gazdálkodást folytató vállalkozások száma és mezőgazdasági területeik nagysága folyamatos emelkedő tendenciát mutat a világban, a termelési módszer egyre népszerűbb. Jelen tanulmányban a biodinamikus gazdálkodást folytató országok statisztikai módszerekkel történő összehasonlítását mutajuk be, ezen belül is kizárólag a Demeter minősítéssel rendelkező vállalkozások, területek adatait használva fel. Kutatási céljaink között szerepel továbbá a biodinamikus gazdálkodásra jellemző nemzetközi trendek, változások nyomon követése, összevetése, illetve a Demeter minősítéssel rendelkező biodinamikus gazdálkodást folytató országok esetében a jólét és a biodinamikus gazdálkodás elterjedtsége közötti összefüggések feltárása. ---------------------------- A much sought after area of our time is the relationship between health and nutrition. A conscious purchasing layer was created, and the consumption of this customer layer, organic food plays a prominent role. One of the important segments of organic farming is biodynamic agriculture, which is less well-known among Hungarian consumers, but it is popular among organic farmers. Its certification institution is Demeter International. Demeter trademark has a high quality and guaranteed organic source message to consumers. The number of businesses in biodynamic farming and the size of their agricultural areas are constantly increasing in the world, and the production method is becoming increasingly popular. This study presents the comparison of countries with biodynamic farming by using statistical methods, focusing on data of companies and areas with Demeter qualification. Among my research goals are also the follow-up and comparison of international trends, changes in biodynamic farming, and showing the relationships between prosperity and biodynamic agriculture in Demeter certified countries.


Other Titles:
TRENDS OF DEMETER CERTIFIED BIODYNAMIC FARMS IN THE WORLD
Issue Date:
2018
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/279369
ISSN:
2064-3004
Language:
Hungarian
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, 06, 2
Page range:
73-107
JEL Codes:
Q57
 Record created 2018-10-31, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)