Egyes öntözőberendezések használatának költség/haszon elemzése a csemegekukorica-termesztésben

A globális klímaváltozás hazánkat is érinti, emiatt a mezőgazdaság termelési viszonyai módosulnak, illetve módosulni fognak. A klímaváltozás egyik leginkább érezhető hatása, hogy a szélsőséges időjárási helyzetek előfordulási gyakorisága növekszik. Az 500 mm/év alatti éves csapadékmennyiség előfordulása egyre gyakoribb hazánkban. Az öntözéssel a termésnövelés és a termésingadozás csökkentése céljából a tenyészidőszakban hiányzó csapadékot lehet pótolni, tehát az öntözés a szántóföldi zöldségtermesztésben, azon belül is a csemegekukorica-termesztésben a terméshozamok és a termésbiztonság növelésének alapfeltétele. Problémát jelent azonban, hogy a szabadföldi zöldségtermő területek csak mintegy 45%-a helyezkedik el öntözésre berendezett területen, ami 40-45 ezer ha termőterületnek felel meg. Ennek egyik oka, hogy hazánkban az öntözésre berendezett, illetve vízjogi engedélyes terület jelenleg 222 ezer hektár körüli (a mezőgazdasági terület 4%-a), melyből a ténylegesen öntözött terület aránya 2010 és 2014 között 31–59% között alakult. Az időjárási szélsőségek negatív hatásainak elkerülése, illetve a termésbiztonság fenntartása érdekében a jövőben fontosnak tartjuk az öntözéses gazdálkodásra történő berendezkedést, valamint az öntözött területek megfelelő, hatékony kihasználását. Tanulmányunkban a csemegekukorica két különböző rendszerű (csévélődobos és körforgó) öntözéses termesztésének gazdasági elemzését végeztük el az Észak-Alföld régió termelési viszonyai között. Arra a következtetésre jutottunk, hogy csévélődobos öntözőberendezés alkalmazása esetén az öntözéses gazdálkodás jövedelme a csemegekukorica-ágazatban csak jó termőhelyen pozitív előjelű, közepes, illetve gyenge termőhelyen rendre veszteséges. A körforgó (center pivot) öntözőberendezések esetén az öntözéses csemegekukorica-termesztés jövedelme kielégítő, és közepes termőhelyen is nyereséget eredményez, gyenge termőhelyen viszont negatív előjelű. Az alacsonyabb beruházási költségű csévélődobos öntözési rendszer használata jelentősen képes növelni a gazdálkodás eredményét száraz években az öntözetlen technológiához viszonyítva. A körforgó öntözőberendezés működtetése költséghatékonyabb a csévélődobosnál, és átlagos évben is számottevő többletjövedelem realizálható. Az öntözés további előnye, hogy késői, valamint másodvetés is alkalmazható, ezáltal akár nagyobb területen termeszthető csemegekukorica. A megfelelő vízpótlás mellett a termés minősége is javítható. = Global climate change also affects Hungary, resulting in the ongoing or future change of agricultural production conditions. One of the most noticeable effects of climate change is that the incidence of extreme weather events is increasing. The prevalence of yearly precipitation below 500 mm is increasing in Hungary. Irrigation can contribute to making up for the shortage of rainfall during the growing season to increase yield and reduce yield fluctuation. Therefore, irrigation is a prerequisite for increasing crop yields and improving yield safety in field vegetable production, more specifically, in sweet maize production. However, it is a problem that only about 45% of the fields used for field vegetable production are in irrigated areas, which is around 40 - 45 thousand hectares of production area. One of the reasons for this problem is that the area equipped for irrigation or bearing legal water permit currently covers about 222 thousand hectares (4% of the agricultural area) in Hungary, of which the actual irrigated area ranged between 31 - 59% between 2010 and 2014. To avoid the negative impact of weather extremes and to maintain yield safety, we consider it important in the future to set up irrigation farming and to properly and efficiently use irrigated areas. In our study, we conducted an economic analysis of the two different irrigation systems (hose reel and center pivot) used in sweet maize production in accordance with the production conditions of the North Great Plain region. We concluded that in the case of hose reel irrigation systems, the income of irrigation farming in the sweet maize sector is positive only on favourable production sites, while it produces a loss on average and unfavourable production sites. In the case of center pivot irrigation systems, the income of irrigated sweet maize production is satisfactory and results in a profit also on average production sites, while it has a negative sign on unfavourable production sites. The use of hose reel irrigation systems with lower investment costs can significantly increase the economic results of farming in dry years compared to non-irrigated technology. The operation of the center pivot irrigation equipment is more cost-effective than the hose reel system and considerable additional income can be realised in an average year. Another advantage of irrigation is that late sowing or double cropping can be performed, resulting in a larger area of sweet maize production. Yield quality can also be improved with proper water replenishment.


Other Titles:
Cost-Benefit Analysis of the Use of Various Irrigation Equipment in Sweet Maize Production
Issue Date:
Oct 16 2017
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/269264
ISSN:
0046-5518
Language:
Hungarian
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 61, 5
Page range:
398-409
JEL Codes:
Q15
 Record created 2018-03-06, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)