Files

Abstract

Az élet szinte minden területén egyre erősödő verseny figyelhető meg. A kialakult helyzetben csak azok az értékesítők tudnak fennmaradni, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a fogyasztói magatartást, döntéseket befolyásoló tényezőket, és alkalmazkodva ezekhez szükség esetén új irányvonalakat hoznak létre, illetve elébe mennek a még ki nem alakult keresleti tényezőknek. Az új típusú minták, magatartásmódok kirajzolódásának megfigyelése, nyomon követése, a folyamatos impulzusokhoz alkalmazkodó viselkedésformák felismerése versenyelőnyt jelent a vállalkozások számára. E tanulmány az egészségturizmus területén belül vizsgálja az igénybevevőket és a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket. Magyarországon a modernebb értelemben vett egészségturisztikai termékek piacra vezetése a 2000-es év második felében a Széchenyi Tervvel kezdődött el. Az egészségturizmus magyarországi térhódításához nagyban hozzájárult, hogy az ország turisztikai marketingjéért felelős Magyar Turizmus Zrt. a 2003-as évet az Egészségturizmus, a 2008-at a Vizek Évének nyilvánította (a 2011-es évet az Egészségturizmus Évének tervezték, mely nem valósult meg), s azóta is folyamatosan fókuszál az egészségturizmus népszerűsítésére. Mindez alátámasztja, hogy elengedhetetlen a piaci igények és változások folyamatos monitoringja, az innováció és a kapcsolódó változtatások, fejlesztések megvalósítása. (Boros–Printz-Markó–Priszinger, 2011) --------------------------- In any segment of life, we can witness an increasing fight. In the given situation, the only purchasers to survive are those who constantly take attention to the factors influencing the consumer attitudes and decisions, and, adjusting to them, they are ready to path new ways if necessary or, rather, they meet the new demands halfway. The observation of the outlined new type of patterns, their tracking and the recognition of the attitudes adjusting constantly to the new impulses can pose a competitive advantage for enterprises. This study aims to focus on the factors influencing consumer attitudes within the framework of health tourism. In Hungary, the market launch of the modern health tourism products started in the second half of the year 2000 with the Széchenyi Plan. The fact that the Hungarian Tourism Ltd, responsible for the tourism marketing of the country, pronounced the year 2003 the Year of Health Tourism, and the year 2008 the Year of Waters, contributed to the spread of the health tourism (the year 2011 was to have been the Year of Health Tourism), and has since focused on the popularization of health tourism. Therefore, it is clear that the continuous monitoring of the indispensable market needs and changes and the realization of innovations and related changes be done. (Boros–Printz-Markó– Priszinger, 2011)

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History