Opcije i perspektive prerade manje opasnog organskog otpada u profitabilni proizvod: slučaj proizvodnje komposta u Republici Srbiji

Korištenje prirodnih resursa na pametan i održiv razvoj predstavlja dugotrajan proces, gdje se putem osmišljenog agrobiznisa može putem finalizacije naizgled bespredmetnih proizvoda stvoriti ekonomski, ekološki i funkcionalno koristan proizvod. Cilj rada je na temelju provednog istraživanja u Republici Srbiji doći do relevantnih zaključaka vezanih za stvaranje opće slike o perspektivama prerade otpada u ekonomski isplative proizvode. Istraživanje daje opću sliku značaja prerade manje opasnog proizvoda u kompost. Po mišljenju autora, moguća je primjena prerade otpada u korisne proizvode i na širem području od prostora Republike Srbije, odnosno poželjna je i moguća je, na prostorima, prije svega bivše Jugoslavije, uz uvažavanje ekonomsko-ekološki prihvatljivih principa zemljama Europske Unije (EU).


Other Titles:
Options and prospects on processing less hazardous organic waste into a profitable product: case of compost production in the Republic of Serbia
Issue Date:
Nov 18 2016
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.251847
1333-2422 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/251847
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/251847
Published in:
Agroeconomia Croatica, 06, 1
Page range:
17-24
Total Pages:
8
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)