Files

Abstract

A betelepülő multinacionális cégek tevékenysége és pozitív vagy negatív hatásai Magyarországon régóta vitatott téma. A 2012 márciusában Kecskeméten megnyitott Mercedes-Benz gyár mára a Dél-alföldi Régió, sőt Magyarország meghatározó befektetőjévé vált és mintegy 4000 munkahelyet teremtett. Irodalmi források alapján elemezzük az ilyen jellegű tevékenységek hazai hatásait és részletesen bemutatjuk a Mercedes-Benz magyarországi vállalkozását. A cél elérése érdekében pénzügyi, statisztikai értékelést és mélyinterjús elemzést alkalmazunk. A gyár jelenleg 32 hazai székhelyű beszállítóval dolgozik, ezek értékelése kiemelt feladatunk. Várhatóan az 1 milliárd eurós beruházást további fejlesztések követik. 2014 májusától 3 műszakban mintegy napi 660 személygépjármű készül szigorú környezetvédelmi ellenőrzés mellett. Dicséretes, hogy az utánpótlás nevelése érdekében a Kecskeméti Főiskola GAMF karával közösen bevezették a duális képzést, 2016-ban kerülnek ki az első diplomások. Az iparűzési adó segíti Kecskemét és a régió fejlődését (2014-ben 5 millió euró) és az óvodák, iskolák, sportlétesítmények széleskörű támogatásban részesülnek. Dolgozatunkban a felsorolt témaköröket részletesen kifejtjük és a településekre gyakorolt hatásukat meghatározzuk. --------------------------------------------- The activities and the positive or negative effects of multinational companies on Hungary has long been a controversial subject. The Mercedes-Benz factory opened in March 2012, in Kecskemét has by now become a dominant investor in the Southern Plains region and in Hungary and created approximately 4000 jobs. The domestic impacts of such activities will be analysed on the basis of literary sources and the activities of the Mercedes-Benz company in Hungary will be presented in detail. In order to achieve our goals financial and statistical evaluations as well as personal interviews will be used. The factory is currently in contact with 32 domestic-based suppliers, whose assessment is one of our main priority tasks. It is expected that further expansions will follow the currently € 1 billion worth of investment. As of May 2014 660 passenger cars are manufactured daily in 3 shifts under strict environmental control. It is commendable that in order to educate the new generation of experts dual training together with the Technical College of Kecskemét has been introduced and the first graduations will take place in 2016. The local business tax accelerates the development of Kecskemét and the region (€ 5 million in 2014), furthermore, kindergartens, schools, and sports facilities receive a wide range of support. In this paper the topics listed and their impact on the municipalities will be discussed in detail.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History