KÉZMŰVES CUKRÁSZIPARI TERMÉKEK MAGYARORSZÁGI VÁSÁRLÁSÁNAK ÉS FOGYASZTÁSÁNAK JELLEMZŐI

hazai kézműves cukrásziparban az elmúlt évtizedekben számos változás ment végbe, az ágazat belső problémákkal küzd, továbbá a megváltozott fogyasztói szokásokra is próbál reagálni. A tanulmány célja a kézműves cukrászipari termékek fogyasztási és vásárlási szokásainak, illetve az azokat befolyásoló legfontosabb tényezőknek a vizsgálata Magyarországon. Primer kutatási módszerként a megkérdezés személyes és online formáját alkalmaztuk. A minta nagysága 538 fő. Az elemzés során leíró statisztikai módszereket és nem paraméteres eljárásokat használtunk. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a megkérdezettek többsége fogyaszt cukrászipari termékeket. A fogyasztók leggyakrabban cukrászdákban vásárolnak a kikapcsolódás, feltöltődés, illetve a magasabb minőség miatt. A fővárosban élők, felsőfokú végzettséggel rendelkezők és aktív szellemi dolgozók jobban preferálják a minőségi, de drágább kézműves termékeket. Az ár leginkább a 20 év alattiak, a falvakban élők és a 100 ezer forint alatti egy főre jutó havi nettó jövedelemmel rendelkezők számára fontos. ----------------------------------------------- Domestic confectionery has been subject to many changes in the recent decades; this sector suffers from internal problems and tries to reply to the changed consumer habits. The objective of this study is to analyse the Hungarian consumer and customer habits relating to confectionery products, and their factors of influence. As the primary research method we used personal interviews and online inquiry. The size of the sample was 538 respondents. Descriptive statistical techniques and non-parametric methods were used. Results show that the majority of the respondents consume confectionery products. The consumers mostly purchase products from confectioneries, because of relaxation and unique, prime pastries. People live in the capital, higher educated people and white collar workers prefer better the quality, but expensive craftsman products. Price is the most important for people under 20 years of age, people live in villages and people with net monthly income of under HUF 100 000.


Other Titles:
Characteristics of craftsman confectionery products purchase and consumption in Hungary
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/233910
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/233910
Published in:
Acta Carolus Robertus, 06, 1
Page range:
127-136
Total Pages:
10
JEL Codes:
E21; D12
Series Statement:
6
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)