Files

Abstract

A tanulmány Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik hátrányos helyzetű aprótelepüléséről szól, amely Magyarország többi hasonló helyzetben lévő településével együtt a fennmaradásáért küzd. Vizsgálatunkhoz a környező sikeres vidékfejlesztési programot megvalósító települések felkeresése adta az alapot, ahol Hernádkércs település számára is használható, vagy részeiben átültethető programokról gyűjthettünk információkat. A vizsgálat alapjául olyan települések szolgáltak, amelyek megközelítőleg hasonló helyzetükből sikeresen tudnak előre lépni, fejlődni. A minél jobb összehasonlíthatóság miatt közeli településeket választottunk, ahol a környezeti feltételek is közel azonosak, így Hernádszentandrás és Halmaj településekről vettük a mintát. A települések bemutatását követően a sikeresség alapvető feltételeit rögzítettük. A primer kutatási módszerek közül a települések vezetőivel interjút készítettünk, illetve a céltelepülésen élőkkel kérdőíves felmérést. Hernádkércsről komplex helyzetfeltárás készült, a település általános jellemzőin túl megvizsgáltuk a rendelkezésre álló természeti erőforrásokat, valamint a társadalmi és gazdasági struktúrát. A kutatási eredmények alapján összehasonlítottuk a vizsgált településeket és javaslatokat fogalmaztunk meg Hernádkércs számára a közeljövő fejlesztési lépéseinek meghatározásával. ---------------------------------------------The study is linked to a small village in disadvantageous situation located in Borsod- Abaúj-Zemplén County. This village is struggling for subsistence together with many other small villages in a similar position in Hungary. To achieve our goals we visited neighbouring villages which realized successful rural development programs. These villages can be useful examples for Hernádkércs. We collected information and experiences about wholly or partly transplantable programs. The study was based on villages which were approximately similar position and situation such as Hernádkércs and successfully stepped forward and developed. In favour of better comparability we had chosen villages in the neighbourhood, where the environmental conditions are almost the same. Accordingly to these expectation Hernádszentandrás and Halmaj served as a model. After the comprehensive presentation of the villages we verified the fundamental conditions of successfulness. In the course of our survey we applied primer research methods. We interviewed the mayors of the three villages and made a questionnaire survey in Hernádkércs. On the basis of statistical data we examined the social and economic structure of the settlement and evaluated the available natural resources. According to the research results we compared the studied villages, drew the conclusions and drafted proposals to development Hernádkércs.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History