Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A változások a mezőgazdasági termelő szervezeteket is a környezeti feltételekhez való folyamatos alkalmazkodásra kényszerítik. Az elmúlt évtized gazdasági-társadalmi átalakulásának eredményeként a mezőgazdasági szervezetek működésének feltételei jelentősen átalakultak. A tanulmány első része a változások természetét elemzi. A mezőgazdaságban az utóbbi másfél évtized átalakulásait alapvető változásoknak minősíthetjük, amelyek szinte minden szervezetet érintettek. Az átalakulások radikálisok, átmenet nélküliek, viszonylag rövid időintervallumban koncentrálódtak. A mezőgazdasági termelő folyamatokat elemezve megállapítható, hogy a gazdálkodó szervezetek alkalmazkodóképessége és lehetősége korlátozott és ellentmondásos. Egyrészt a folyamatok jellege, biológiai és időjárási befolyásoltsága még tovább fokozza azokat a hatásokat, amelyek változtatási, alkalmazkodási kényszert jelentenek. Másrészt ugyanezek a tényezők a folyamatok ciklikussága, biológiai determináltsága miatt korlátozzák a változtatások lehetőségeit. Vizsgálatainkban a megkérdezett vezetők a piaci és a minőségi elvárások változását, valamint a szervezeti átalakulásokat értékelték az utóbbi évtized változásai között a legfontosabbnak. A változást akadályozó tényezők közül a bizonytalanság, a munkalehetőségek féltése, a személyes státus, a jövedelmek változása kapta a legerősebb minősítést. A változásvezetési módszerek vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a leghatékonyabbnak, a „kétirányú kommunikációt”, a „részvételt és bevonást” és a „segítségnyújtást, támogatást” tartják. --------------- Changes occurring in the world force also farms to continually adapt themselves to their circumstances. As a result of the economic and social transformation that has taken place during the previous decade in Hungary the conditions of operating a farm have considerably changed as well. The first part of die paper contains an analysis of the nature of these changes. The transformation that has taken place in agriculture during the previous fifteen years can be considered a fundamental change affecting as good as every farm. Changes were radical, they had no transitional period and were concentrated in a relatively short interval of time. It can be stated on the basis of an analysis of the processes of agricultural production that the adaptability and chances of farms are limited and contradictory. The character of die processes, along with the circumstance that they are influenced by biological factors and weather, adds a surplus to the effects forcing farms to make alterations and take adaptive measures, on the one hand. However, on the other hand, the same factors limit the possibilities of such alterations in consequence of the cyclic character and biological determination of the processes involved. According to the farm managers questioned in the course of die author’s investigations, the changes in marketing & quality expectations and organisational transformations were most important among the changes that have occurred during die previous decade. As for die factors hindering alterations uncertainty, concern for the possibility of employment, personal status, and income changes have been considered most important. The results of the investigation of alteration management methods have indicated that bilateral communication, participation and involvement, and support & aid were most effective.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History