Files

Abstract

There are different standpoints concerning quality assurance in food industry companies. Some people say that GMP, GHP, HACCP systems control well enough the requirements to quality and hygiene, which are so important in food production. Others say that, beside these systems, there is a need for quality assurances systems including standards, beside the above mentioned items, in respect of the whole organisation, and environmental protection. To justify the above statement, it is expedient to supervise the systems established under ISO standards by an independent certifying organisation. This was the reason for examining food industry companies, especially the poultry processing ones. In the course of research carried out in slaughterhouses of the north-eastern part of Hungary, the authors tried to find out if they pay enough attention to quality assurance and in which way they realise it within the organisation. It could be established that the issue of quality assurance was on the agenda in all companies. The management of the companies has recognised the favourable opportunities deriving from the quality assurance systems, even though at the beginning workers did not like extra work involved, re-training, and the widening of their sphere of activity. --------------- Az élelmiszeripari vállalkozások tevékenységeinek minőségbiztosítására vonatkozóan különféle állásfoglalások alakultak ki. Egyesek szerint a GMP, GHP, HACCP rendszerek kellő mélységig szabályozzák a minőséggel és – az élelmiszer-előállításban oly fontos – higiéniával kapcsolatos szabályozásokat. Mások úgy vélik, hogy ezen rendszereken túlmenően szükség van további, olyan minőségbiztosítási rendszerekre is, amelyek az élelmiszer-biztonságon, és higiénián túlmenően a szervezet teljes egészére vonatkozóan tartalmaznak előírásokat, illetve a környezetvédelemre is kiterjednek. Ezek igazolásra pedig mi sem kézzelfoghatóbb, mint egy független tanúsító szervezet felülvizsgálta az ISO szabványok alapján kialakított rendszerekre vonatkozóan. Ezért tűztük ki célul az élelmiszeripari vállalkozások – ezen belül is a baromfi- feldolgozó iparág – vizsgálatát. Arra próbáltunk rávilágítani vizsgálódásaink helyszínén – az észak-kelet magyarországi régió baromfi-vágóhídjain -, hogy a minőség biztosítására kellő hangsúlyt fektetnek-e vizsgált szervezetek, és milyen módon valósítják azt meg a szervezeten belül. Az volt tapasztalható, hogy a minőségbiztosítás kérdése valamennyi kutatási helyszínen napirendi kérdés volt. A vállalkozások vezetői felismerték a minőségbiztosítási rendszerek adta kedvező lehetőségeket, annak ellenére is, ha kezdetben kisebb-nagyobb ellenérzéssel fogadták a munkatársak a rendszerbevezetés miatt adódó többletfeladatot, átképzést, munkakörbővülést.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History