Files

Abstract

There are many reasons for applying precision weed control on agricultural areas, efficiency, cost-effectiveness, and environmental protection being some of the most important factors of. Precision plant protection provides a solution of decreasing input costs, and at the same time of minimising the coverage of weeds and their negative effects on yield. Precision weed control is recommended in crops where herbicide costs per hectare are relatively high, wherefore even a lower level of economy (e. g. 10 %) covers the emerging extra costs (e. g. weed sampling). A basic condition of the application of precision weed control is that the economy from the reduced herbicide use have to cover the increased machine operation and technology costs. Location-specific plant protection may be applied primarily in large-scale farms (above 1000 ha) to decrease the high input costs. ------------- A precíziós növényvédelem elterjedése és bevezetése mellett szóló érvek többek között a hatékonyság, a költségtakarékosság és a környezetvédelem. A precíziós növényvédelem olyan alternatív megoldást kínál, ami révén a növényvédelem, mint inputtényező költségei úgy csökkenthetők, hogy közben a gyomnövények terjedését és a terméseredményre kifejtett negatív hatását is mérsékeljük. A precíziós gyomszabályozás alkalmazása elsősorban azon kultúráknál javasolható (kukorica, napraforgó, szója), ahol a hektáronkénti vegyszerköltség magasabb és ezáltal még alacsonyabb (pl. 10%-os) megtakarítási szintek is fedezik a felmerülő többletköltségeket (gyomfelvételezés stb.). A helyspecifikus növényvédelem elsősorban a nagyüzemek (1000 ha feletti gazdaságok) magas inputkőltségét hivatott csökkenteni.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History