Files

Abstract

The territorial structure of Hungarian farms was investigated. The results obtained proved once again that Hungarian farms cannot be dealt with in a uniform way, because the differences between regions they take place in require different approach. According to the results obtained so far the three Transdanubian regions located in Transdanubia, the western part of Hungary, are more or less equal in respect of farm size, labour productivity, and profitability. Therefore it is recommended to treat these regions in agricultural policy as a uniform system. The efficiency of farms in the regions of Northern Hungary and Northern Great Plain is lower as compared to other regions. Therefore it is recommended to support alternative measures aimed at the improvement of labour productivity in these regions. The region of Central Hungary also requires a different system of subsidies: here, horticulture producing higher value added should be supported to a greater extent in order to enable the farmers of the region to compete with imported goods and meet the changing demands of consumers. Although the present research is in its initial stage, it enabled several consequences to be drawn, naturally without completeness. Therefore in the future it will be extended to several additional fields, such as the examination of farming cooperatives, or a deeper investigation of livestock and crop farming. Research will be completed also by a number of statistical methods, e. g. deviation, correlation, including the simultaneous evaluation of non-agricultural economic indices, since agriculture is largely influenced by the general development of a region. ------------------- A kutatással az volt a célunk, hogy a rendelkezésre álló adatbázissal megvizsgáljuk a magyar egyéni gazdaságok területi struktúráját. Tanulmányunk újfent igazolta, hogy a magyar mezőgazdasági üzemeket nem célszerű egy egységes rendszerben kezelni, a regionálisan is fennálló különbségek eltérő viszonyulást igényelnének. A jelenlegi eredmények alapján is megállapítható, hogy a három dunántúli régió az üzemméret, a munkaerő-hatékonyság és a jövedelmezőség tekintetében többnyire egységes képet mutat, ezért célszerű ezeket a regionális agrárpolitika keretében együtt kezelni. Az észak-magyarországi régiók üzemeinek hatékonysága elmarad a többi régiótól, különösen az egy főre jutó termelékenység esetében, ezért ezekben a régiókban a munkaerő hatékonyságát javító, alternatív intézkedéseket lenne célszerű támogatni. A Közép-Magyarországi Régió is eltérő kezelést igényel; ebben a régióban elsősorban a nagyobb hozzáadott értéket előállító kertészeti termelést kellene támogatni annak érdekében, hogy a régió termelői fel tudják venni a versenyt az import- termékekkel, és megfeleljenek a változó fogyasztói szokásoknak. Bár a jelenlegi kutatás kezdeti stádiumban van, már így is több következtetést tudunk tenni, természetesen a teljesség igénye nélkül. Kutatásunkat a jövőben tovább kívánjuk fejleszteni több területen: a vizsgálatba be szeretnénk vonni a társas vállalkozásokat, az állattenyésztést és növénytermesztést mélyebben szükséges vizsgálni. Különböző matematikai, módszertani elemekkel is szeretnénk kiegészíteni a kutatást, mint például szórás, korreláció, különböző adatok, kereszt- és mezőgazdaságon kívüli fejlettségi mutatók együttes vizsgálatával, mivel a mezőgazdaság működését nagyban befolyásolhatja egy-egy régió általános fejlettsége.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History