Files

Abstract

A methodology of drafting subsidy impact studies is described. The procedure suitable for calculating three impact indices may be applied for the type of subsidies that can be interpreted as the increment of a specific expenditure. The recommended indices, providing numerical expressions for the spread (EI), concentrated (EII) and accumulated (EIII) impact of various subsidies, are based on the measurability of the difference between the impact of a given expenditure with and without subsidy. Their application is recommended in preparing sector-policy decisions. --------------- A cikk egy a támogatások hatásvizsgálata során alkalmazható módszert mutat be. Az eljárás, amelynek alapján három hatásvizsgálati mutató számítható, olyan támogatásfajták esetében alkalmazható, amelyek egy adott ráfordítás növekményeként értelmezhetők. A javasolt mutatók – amelyek a különböző támogatások terített ((EI ), koncentrált (EII) és összegezett (EIII) hatását számszerűsítik – egy adott ráfordításnak támogatással és támogatás nélkül kifejtett hatása közti különbség mérhetőségén alapulnak. Alkalmazásuk az ágazatpolitikai döntés-előkészítés számára javasolható.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History