Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A hazai sertéságazat helyzete az elmúlt években folyamatos romlást mutatott. A depresszív folyamatok megállítása és az ágazat gyarapodása szempontjából kiemelten fontos lenne tudni, hogy milyen fejlődési-hatékonysági potenciál létezik a hazai sertéstenyésztésben. A mutatókzöme kvalitatív vagy nehezen mérhető. Az AKI FADN adatbázisában azonban rendelkezésre áll több nemzetközileg is elismert potenciáltényező, mint például a gazdasági vezető életkora, szakképzettsége, az üzemméret és egyes támogatási formák igénybevétele. Ezek a jellemzők a hazai sertéságazatban is befolyásolják a hatékony termelést, a fejlesztések mértékét, az innovációra való hajlandóságot és képességet. Az életkor és a szakképzettség az egyéni gazdálkodóknál még fontosabb szerepet játszik, mint a társas vállalkozásoknál, az üzemméret pedig a munkaerő-hatékonysággal áll szoros összefüggésben. Az életkor és a szakképzettség a mezőgazdaság többi szereplőjével összevetve is fontos befolyásoló tényezőnek bizonyult. Az ágazat fejlesztése során a stratégiai döntéshozatalkor e három változó kiemelt szerepet kaphat, a gazdálkodói réteg fiatalításával, a képzettség növelésével, az életképes méretű gazdaságok kialakításával, a sertéstenyésztők földhöz juttatásával az ágazat hatékonysága javítható. ----------------------------- There have been continuously worsening trends in the Hungarian pig breeding sector in recent years. With regard to the growth of the sector and halting these depressive processes it should be clearly known what potential for efficiency improvements and development exists in this sector. Most of the indicators are qualitative or at least hard to measure. However there are several factors of potential in the FADN AKI database that are acknowledged worldwide, for example the age of the farmers, the level of their agricultural skills, the farm size and the accessibility to several forms of support. These factors influence the effectiveness of production, the improvements, the willingness and the capability for innovating in the pig breeding sector in Hungary. The age and the skills of the farmers are even more important factors for private farms than for the enterprises, while the size of the farm is strongly connected with labour efficiency. The age and the skills of the farmers are also very important factors in relation to the other kinds of participants in the field of agriculture. These three elements can play an important role in the decision making processes for improving the sector. As farmers become younger, with the improvement of their skills, with the emergence of farms large enough to support farmers and their families, and with providing suitable areas of land to the pig breeders to produce fodder, the efficiency of the sector can be improved.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History