Files

Abstract

Az információ-technológiai eszközök és alkalmazások robbanásszerű fejlődése, a különböző információtechnológiák konvergenciája mélyreható gazdasági és társadalmi változásokat indított el a világban. Bármilyen gazdasági stratégiát követve ma már figyelembe kell venni az információs technológiák fejlődéséből és alkalmazásából eredő hatásokat. A gazdasági tevékenység eredményességét egyre inkább a tudás határozza meg, vagyis a különböző munkahelyek egyre több képességet, tudást igényelnek. Az OECD-országok gazdasági növekedésének kulcstényezője lett a tudás alapú innováció. Ennek segítése, támogatása igényli informatikai rendszerek létrehozását. Az igények alapján a fejlett országokban és az EU-ban létrejöttek az innováció közvetítő központok. Az EU agrárgazdaságában is gyorsan szaporodnak az internet hálózatra alapozott tartalom- és alkalmazás szolgáltatások, melyeknél a folyamatos minőségi javulás figyelhető meg. A hazai ágazati informatikai rendszerek és alkalmazások, valamint a szakismeretek fejlesztésénél célszerű figyelembe venni fejlettebb országok tapasztalatait, a nemzetközi követelményeket és trendeket. ---------------- The rapid development of information technology tools and applications, along with the convergence of different information technologies, has resulted in deep economic and social changes throughout the world. Anybody following whatever economic strategy cannot help taking impacts deriving from the development and application of information technologies into consideration. The influence of know-how on the effectiveness of economic activity is continually increasing; in other words, more and more skill and know-how is required in every workplace. In OECD countries innovation based on know-how has become the key factor of economic growth. Information systems have to be created in order to forward and support such innovation. Centres mediating innovation have been established for this purpose in the European Union. The number of content and application services based on the internet web is rapidly growing also in EU agriculture, along with a continuous improvement of their quality. It is advisable to consider experience acquired in advanced countries, along with international requirements and trends, in the course of developing domestic sectoral information systems and applications.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History