Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az EU csatlakozást követően a növénytermeléssel foglalkozó gazdaságok esetében – a támogatások emelkedésének hatására – jelentősen növekedhet a jövedelem. A gabonaféléknél a támogatástöbbleten túl az intervenciós felvásárlási rendszer még tovább növeli, egyben kiszámíthatóbbá is teszi az egy hektárra jutó eredményt, melynek jelenlegi értéke megkétszereződhet. A napraforgónál – miután ára nem szabályozott – , a jövedelmi viszonyokban jelentős változás nem következik be, a prognosztizált árcsökkenés kompenzálja a támogatási többletet. A közösségi szabályozás átvétele következtében – kizárólag az értékesítési ár emelkedésének hatására – megközelítően 80%-kal nőhet a cukorrépa egy hektárra vetített jövedelme, s ez az ágazat adja egyben a legnagyobb jövedelmet. A növénytermelésben a termelési költségeknek inflációt meghaladó mértékű növekedése várható. A verseny-, és a koncentrációs folyamatok erősödése miatt a jövőben szinte elkerülhetetlen a termelőknek valamilyen formában történő együttműködése, termelésük és értékesítésük koordinálása. --------------- Following EU accession the income of crop production companies may increase significantly due to increased support. In addition to increased cereal subsidies, the system of intervention buying may further increase, perhaps even double the value of produce per hectare, while at the same time it allows company income to be more easily predictable. The price of sunflower seed is not regulated therefore the income from its cultivation is not expected to change; in creased subsidy will be offset by predicted decrease in price. As a consequence of adopting community regulations the income from sugar beat per hectare may rise by 80% due to an enhanced market price, rendering the sector the most profitable. Expected increases in production costs in crop cultivation may exceed the rate of inflation. Due to competition and trends toward production concentration the cooperation of producers and the coordination of their production and marketing will in future be unavoidable.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History