Files

Abstract

A vidéki térségek számos megoldatlan problémával küzdenek, úgymint: munkanélküliség, elvándorlás, elöregedés, alacsony életszínvonal, alapvető szolgáltatások hiánya. Ezek a problémák szorosan összefüggenek egymással, egymásból adódnak. Magyarország vidéki területein számos turisztikai érték van jelen, ugyanakkor a turizmus fejlesztése nem lehet reális opció minden vidéki térségben, településen. Az ezekre épülő szolgáltatások fejlesztése azonban nem csak a turizmusban, hanem a vidékfejlesztésben is jelentős eredményekkel szolgálhat. Habár Magyarország igen jelentős turisztikai értékekkel rendelkezik, azok értékesítése nem megfelelő. A rurális területeken jelenlévő turisztikai értékek kezelése speciális megközelítési módot igényel. Vizsgálataink komplex megközelítésben több oldalról is feltárták a vidéki turizmus fejlesztésének sikerességét befolyásoló tényezőket. Az első vizsgálat a turisztikai attrakciók számbavételére vonatkozott, amely a fejlesztések kiinduló alapja lehet. A következő kérdőíves vizsgálat a magyar lakosság utazási szokásait vizsgálta meg, hogy milyen körülmények között szeretnék eltölteni szabadidejüket, honnan szereznek a döntéshez információt? A vidéki turizmus reklámozásának legalkalmasabb eszköze az internet lehet. Egy turisztikai honlap kialakításának is számos szempontja lehet, ezért különböző honlapokat hasonlítottunk össze, kiemelve azok erősségeit és gyengeségeit. ------------------------------------------------ The rural areas have more unsolved problems, like: unemployment, migration, population aging, low living standards, missing basic services. These problems are interrelated. Hungary's rural areas have significant potential is tourism. However, tourism can't work in all areas and settlements. The development of services based on rural tourism can cause significant results not only in tourism but in rural development too. Although Hungary has significant tourism values, it can't sell appropriately. The tourism values located in rural areas demand special approach methods. Our surveys discovered the determinant factors of successfulness in development of rural tourism. The first survey concerned the evaluation of tourist attraction, which is the base of developments. We were looking for answers, where and under what circumstances Hungarian people want to go on a holiday. Where they get information from before they go on a vacation? Most suitable possibility to publicize rural tourism is internet. During the development of tourist websites we have to take into account many aspects. So we compared more tourist websites. We were searching for strengths and weaknesses of these sites.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History