Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Kelet-Közép-Európa térszerkezete szemmel is látható és adatokban is tapasztalható változásokon megy át az utóbbi évtizedekben. A politikai rendszerváltás, a gazdasági szerkezetváltás, az EU-hoz való csatlakozás és intézményi közeledés kiegyenlítetlenül hat a globalizáció által is érintett területre. Az Európai Unió területi fejlesztési politikájának meghatározó eleme a városi terek fejlesztése. A tanulmányban két EU-s tagállam, Románia és Németország városfejlesztési tapasztalatai olvashatók. Az integrált városfejlesztés legfontosabb ismertetőjegyeinek bemutatása után arra térek ki, hogy milyen korlátai maradtak napjainkra is az alkalmazott szemléletnek. A tanulmány mindkét ország esetében bemutatja, hogy melyek azok a konkrét városrégióhoz köthető tapasztalatok, amelyek a leginkább megfeleltethetők az elméleti részben ismertetett elméleti és közösségi dokumentációs háttérnek. Az előzetes várakozásoknak megfelelően a nyugat-európai ország esetében sokkal erőteljesebb szerepet játszanak a városfejlődés előmozdításában az üzleti és civil szféra szereplői. Romániában meghatározóak a központi kormányzat által megfogalmazott perspektivikus tervdokumentumok. --------------------------------------------- The spatial structure of the macro region of Eastern-Central-Europe is producing great changes in the quantitative sphere, but these changes are also viable by our eyes. The change of the political system, the changes in the economic structure and output, the EU-accession, and the institution building issue causes an unbalanced process in these cases. There is a great deal of theoretical knowledge and empirical data in the field of the economic growth and its connections with the spatial structure. The development of urban spaces is a key element of the regional policy of the European Union. The paradigms of the integrated urban development have got also constraints in the study I mention some of them. In the study are two EU-member state’s urban development experiments to read. The work presents, for each country, what are the specific city region related experiences, which most correspond to the theoretical background and Community Documentation. Matching the preliminary expectations in the case of the western European country, the actors of the business and civic sphere play a much stronger role in the urban development. In the development practice of Romania, the plan documents are prominent, which are formulated by the members of the central government.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History