Files

Abstract

ÖSSZEFOGLALÁS A munkaerőpiac és a képzési rendszer önálló, öntörvények alapján működő struktúráinak megfeleltetetéséhez a kapcsolatok vizsgálata szükéges. Nagyon fontos, hogy legyenek egymással összevethető beazonosítható adataink a képzési kibocsátás és a foglalkoztatói kereslet szakmaszerkezetéről. Egyes kutatások már az ezredforduló idején rávilágítottak arra, hogy a diploma megszerzése nem jelent automatikusan belépőjegyet a munkaerőpiacra. Napjainkban már nem elegendő a diploma megszerzése, a megszerzett kompetenciáknak a munkaerőpiac elvárásainak kell megfelelni. A diplomás pályakövető rendszer felmérései jó lehetőséget biztosítanak annak vizsgálatára, hogy a felsőoktatási intézmények által a munkaerőpiacra bocsátott hallgatók további életútját nyomon kövessék, a volt hallgatók munkahelyükkel, feladataikkal kapcsolatos véleményüket, a felsőoktatási intézményben megszerzett kompetenciáiknak a hasznosságával összefüggő érzéseiket kinyilvánítsák. A teljes kép kialakításához azonban szükség van egy olyan felmérésre is, amelyben a munkaadók mondanak véleményt a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók kompetenciáinak meglétéről. Jelen tanulmányunkban bemutatjuk, hogy a diplomások milyen mértékben tudják használni a megszerzett ismereteket, jelenlegi munkájuk mennyiben kapcsolódik a végzettségükhöz, illetve azt, hogy a munkaadók milyen kompetenciákat várnak el a diplomás munkavállalóktól, és megkapják-e azt, amit elvárnak. -------------------------------------------------------------- Examinations of the relationships of the labour market and the education system are necessary for the compliance of their independent and distinctive structures. It is very important to have comparable and identifiable data both on graduation and the structure of the labour market demand. Some research revealed even at the time of the turn of the millennium that graduation does not automatically mean admission to the labour market. Nowadays it is not enough to earn a degree the acquired competences must meet the demands of the labour market. The surveys of the graduate career tracking system provide a good opportunity to follow up the careers of the graduates and they can also express their opinion on their workplaces, tasks, responsibilities, and the usefulness of the skills and competences gained at the higher education institution. However, in order to get the entire image surveys must be conducted on the opinion of employers about the existence of competences of the graduate employees. In this paper we illustrate to what extent graduates are able to use their knowledge, how well their qualifications are related to their current work, and also what competences are expected of the graduates by their employer and whether their expectations are fulfilled.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History