Files

Abstract

A vizsgált telepek a 2001-2005 közötti időszakban három évben (2001, 2004, 2005) veszteségesek voltak. A 2004-ben bekövetkezett csatlakozást követően az Európai Uniótól jelentős mértékű támogatást élvezhetnek a gyepre alapozott állattenyésztő ágazatok. Különösen érvényes ez az olyan hátrányos helyzetű térségekre, mint amilyen az Észak-Magyarország Régió. A hazai juhászatokban a ráfordítások csökkentésére és ezen keresztül a költségcsökkentésre két lehetőség kínálkozik: a legelőterületek kihasználása, valamint az állategészségügyi költségek csökkentése. Egyúttal javulhat a környezet minősége és a takarmányozás színvonala is. Az árbevétel növelésének egyik lehetősége az értékesítési árak növekedése, de ez független a gazdálkodó döntésétől, illetve az arra gyakorolt befolyása igen csekély. Az árbevétel növelésének viszont másik lehetősége a hozam növelése, míg a harmadik lehetőség a támogatások maximális kihasználása. A kalkulációs modell alapján megállapítható, hogy az igénybe vehető különböző támogatásformákkal kalkulált bevételeket figyelembe véve az ágazat nyereséges lehet. A vizsgált telepeken az anyánkénti támogatás 4103 Ft-tal, a hektáronkénti támogatás pedig 5802 Ft-tal növelné a nyereséget. ----------------- The settlements examined were loss-making in three of the years between 2001 and 2005 (2001, 2004, 2005). Following accession in 2004, grass-based animal husbandry sectors enjoyed significant subsidies from the EU. This is particularly relevant in such disadvantaged areas as the North Hungary region. In domestic sheep-farming there are two options available for reducing expenditure and thereby reducing costs: utilisation of grazing lands and the reduction of veterinary costs. At the same time, the quality of the environment and the standard of feeding could be improved. One of the possibilities for increasing turnover is to increase prices, but this is independent of the farmer’s decision-making remit and his influence on it is negligible. However, another possibility for increasing turnover is to increase yield, while a third is to maximise utilisation of subsidies. It can be determined based on the calculation method that, taking into account income calculated with the various forms of subsidy available, the sector could be profitable. On the settlements examined, the subsidy per ewe would increase profit by 4,103 forints, while the subsidy per hectare would increase it by 5,802 forints.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History