Átalakuló piacok a globalizációban

A világgazdaság gyorsuló növekedése, a vezető térségek és államok világtermelésen belüli arányának változásai, új térségek felzárkózása, a nemzetek feletti, nemzeteken túlnyúló vállalkozások koncentrációjának fokozódása és arányuk növekedése, összességében egyre erősödő földrajzi és vállalati tőkekoncentráció figyelhető meg. Az ágazati koncentráció a hagyományos iparágak mellett a szolgáltatási szektor ágazataiban is erősödik. A pénz- és tőkepiacok, a világ legnagyobb tőzsdéinek forgalmi fejlődése – ingadozásaik ellenére is – dinamikus. A származékos tőzsdei termékek, derivátumok forgalma többszöröse a részvényforgalomnak, volumene és érzékenysége az üzleti élet barométerévé emelte. A hazai gazdaság illeszkedése a világgazdaságba ellentmondásos. Az elsősorban külföldi tőkével működő nagyvállalati kör kiválóan teljesít, nő az export, a kis- és középvállalkozások azonban gyengék maradtak, felzárkózásuk kétséges. A feldolgozott adatok a hazai koncentrációs folyamat gyorsulását is bizonyítják. A magyar tőkepiac, a nyilvános tőzsdei forgalom növekvő mérete mögött a származékos piacok egyre növekvő aránya a piac biztonságát növelő tényező. A határidős és derivátumpiac az összes forgalom közel 50%-át képviseli. A magyar gabona és olajosmag piac az árutőzsdén a határidős devizaforgalom 10%-át képviselte az elmúlt időszakban, ez a tény a helyi piacok elsorvadását, térvesztését mutatja. Az ezredfordulót követő időszak új piaci áramlata, az elektronikus kereskedelem növekedése dinamikus, és bizonyos területeken (beszerzés) részaránya jelentős. --------------------- The increasingly fast growth of the world economy, changes in the leading regions’ and states’ share of world production, new regions closing the gap, the increased concentration and growing ratio of companies operating above and beyond nations, all adds up to a strengthening geographical and corporate concentration of capital. Alongside traditional industrial sectors, sectoral concentration is also strengthening in the various branches of the service sector. In spite of their fluctuations, money- and capital-markets, the commercial development of the world’s greatest stock exchanges, are dynamic. The volume and sensitivity of derivative products (total derivative transactions being many times greater than share transactions), have elevated them to being the barometer of business life. The adjustment of the domestic economy to the world economy is contradictory. The circle of large companies that primarily operate on foreign capital are performing outstandingly, exports are growing and SMEs have remained weak, their ability to close the gap doubtful. The analysed data also proves that the process of domestic concentration is speeding up. The Hungarian capital market, the increasing rise of the derivatives market behind the growth in public share transactions, is a factor increasing market security. The futures and derivatives market represents almost 50% of total transactions. In the previous period, the Hungarian cereal and oil-seed market represented 10% of the foreign exchange futures trade on the commodities exchange, a fact which illustrates the decline and loss of ground of local markets. The growth in electronic trade – the new market force in the post-millennium period – is dynamic, and its share in certain areas (procurement) is significant.


Other Titles:
Transforming Markets in Globalisation
Subject(s):
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.204885
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/204885
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/204885
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 51, Special Edition 20
Page range:
11-24
Total Pages:
13
Series Statement:
51
20
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)