Files

Abstract

A tanulmány szakértői becsléseken alapuló modellszámítások segítségével, az árköltség- fedezet-nyereség modell alkalmazásával, valamint beruházásgaz daságossá gi mutatók (NPV, IRR) felhasználásával, szimulációs elemzésekkel vizsgálja egy 30 ezer liter pálinka készítésére alkalmas pálinkafőző modellüzem létesítésének és működésének gazdaságosságát és jövedelmezőségét, továbbá a különböző tényezők hatását a jövedelmezőségi és beruházásgazdaságossági mutatók alakulására. Kutatásaink során bizonyítottuk, hogy egy liter 50 v/v%-os vegyes gyümölcspálinka készítésének költsége jövedéki adó nélkül átlagosan 2970 Ft, jövedéki adóval együtt 90%-os valószínűségi szinten 4230 és 5040 Ft közé esik. Jelen feltételek között a beruházás csak akkor gazdaságos, ha speciális termék előállítása valósul meg, ez azonban a kommersz pálinkagyártáshoz képest jelentős többletköltséggel jár. A beruházás felfutását követően az éves adózás előtti nyereség várható értéke közel 80 millió Ft. -------------------- This article documents the costs-benefit relations of producing the traditional Hungarian spirit “pálinka” on the basis of estimations of specialists working in the spirits sector. Important factors useful in planning a distillery are discussed; production costs and revenue are estimated for a model distillery with an output of 30 thousand litres of palinka. A break-even analysis was used to evaluate the profitability of the enterprise, applying a base set of input and output prices. Feasibility and risk of investment is determined on the basis of NPV and IRR indicators, applying simulation software. Research has shown that the expected total cost of mixed fruit palinka is ca. 2970 HUF (~10€) per one litre of 50 v/v% product, leaving aside the excise duty. In this case the economic efficiency of investment is relatively low. Production of specific products and following a differentiation strategy are necessary preconditions of economic success. The yearly profitability of investment before taxation is ca. 80 million HUF (~280 thousand €). According to model calculation the IRR of different business models is higher than 40%.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History