: A szőlő- és borágazat jellemzői a szlovén és magyar határ menti területen – Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai

A Hagyomány élménye című projekt keretében a Dráva-mentén, a Muravidéken és Zala megyében, a boros gazdák körében lekérdezett kérdőívvel végzett felmérés kiértékelése során kapott eredmények alapján a következő megállapítások tehetők. Az eredmények egyértelmű kapcsolatot mutatnak a szőlőterület nagysága és annak jövedelemtermelő képessége között. Szlovéniában a szőlészek és borászok a megtermelt bort 90%-ban palackozzák, Zala megyében viszont a kínálat 90%-át palackozatlan borként értékesítik. A borászatok sikeres működésének feltételét a zalai termelők elsősorban a kedvezőbb pénzügyi, pályázati támogatásokban látják. Ezzel ellentétben a szlovén gazdálkodók főként a továbbképzésben, a szakmaspecifikus ismeretek bővítésében és megosztásában nyújtott támogatást tartják fontosnak. E mögött országspecifikus gazdasági szabályozások, eltérő kisvállalkozói működési feltételek, eltérő vállalkozási kultúra és attitűd áll. Az eredmények alapján az alábbi javaslatok fogalmazhatók meg. A térség szőlőtermelői közös érdekképviselet és koordináció nélkül nem lesznek képesek előbbre lépni. Erre azért lenne szükség, mert méretükben nem versenyképesek, szövetkezési és együttműködési hajlandóságuk alacsony. A szőlő- és bortermelők körében fontos lenne az együttműködés fokozása a termelés és az értékesítés területén, akár termelői és értékesítési szövetkezet (szövetség) vagy klaszter alakításával. Az együttműködésnek jelentős lendületet adhatna jövőkép felvázolása, és annak elérését lehetővé tevő stratégia kidolgozása. A térség piaci megjelenéséhez elengedhetetlen az egységes borimázs létrehozása. A két országban működő koordináló szervezetek együtt kell, hogy működjenek az imázsépítésben, valamint tematikus turisztikai borútvonalak kialakításában. A projekt során közösen kidolgozásra került – a térségre jellemző olaszrizling szőlő- és borfajtára vonatkozóan – egy nemzetközi színvonalú, minőségi termesztési és termelési standard. Ez kiváló alapot nyújt a „szőlő és bor-arculat” létrehozásához. -------------------- THE EXPERIENCE OF TRADITION is a cross-border cooperation project between Slovenia and Hungary. The project was partly financed by the EU under the 2007-2013 Slovenia-Hungary Operational Programme. The authors, during the evaluation of the questionnaires completed by viticulturists and winemakers in the project area, and by the exploration of different skills in the Slovenian-Hungarian grape and wine production traditions, looked for development opportunities for the winegrowers’ businesses. The results show that the size of vineyards, the time frame of occupation of grapes and wine, the income generating capacity of grape and wine production, and the sales form of the wine itself, show significant differences between the investigated territorial units. The development ideas for the near future and the judgment of external factors needed for successful operation are highlighted from the regional differences in the examined factors, which can be explained by the differences in the economic regulatory system of the two countries.


Variant title:
The Role of the Wine Sector in Rural Development in The Slovenian and Hungarian Border Areas
Issue Date:
2014-04
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/201400
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/201400
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 58, Number 2
Page range:
129-142
Total Pages:
14
Series Statement:
58
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)