Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az elemzés célja, hogy összehasonlítsa az Európai Unió legnagyobb déli tagországainak (Spanyolország, Olaszország, Portugália, Görögország) és Magyarország legkisebb mezőgazdasági tevékenységet folytató, évi 2000 eurónál kevesebb standard termelési értéket (STÉ) előállító gazdaságait. Bár e törpegazdaságok száma a technológiai fejlődés és a birtokkoncentráció nyomán folyamatosan csökken, gazdasági súlyuk pedig ma már csekély, létezésük és tevékenységük több szempontból is fontos, gondoljunk csak a természeti táj gondozásában és a vidéki népesség megtartásában betöltött szerepükre. A mediterrán országokban az összes gazdaság mintegy harmada, Magyarországon pedig a kétharmada tartozik a 2000 euró STÉ alatti kategóriába. A vizsgált mediterrán országokban a törpegazdaságok legkevesebb 98%-a, Magyarországon 92%-a művel mezőgazdasági területet, állattartással sokkal kevesebb törpegazdaság foglalkozik. Bár szinte mindegyikben folyik növénytermesztés, a törpegazdaságok egy-egy ország mezőgazdasági területének alig néhány százalékát művelik, az állatállomány elhanyagolható részét tartják, jellemzően önellátásra termelnek, de a foglalkoztatásban – talán túlzás nélkül mondható – nélkülözhetetlenek. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak, illetve a mezőgazdaságban végzett munka nem csekély része (pl. Portugáliában 25%-a) e gazdaságokhoz köthető. Magyarországon különösen magas ez az arány, hiszen a mezőgazdasági munka 40%-át a legalacsonyabb termelési értéket előállító gazdaságokban végezték 2010-ben. A törpegazdaságok által előállított STÉ 2010-ben 1000 euró körül volt a négy mediterrán ország átlagában, és alig több mint 700 euró Magyarországon. Ha ezeket az értékeket összevetjük a létminimum összegével, kiderül, hogy a törpegazdaságok nem tartják el a legkisebb háztartást sem, csak jövedelemkiegészítést nyújtanak a gazdálkodóknak. -------------------- The purpose of this analysis is to compare the smallest farms in Hungary with those of the largest southern European Union countries (Spain, Italy, Portugal and Greece). Farms which are engaged in agricultural activities and produce less than EUR 2000 standard output (SO) are examined. Although the number of such farms is steadily declining as a result of technological development and land concentration, and their economic significance is low, their existence and their activity are still important for several reasons, such as the maintenance of the natural landscape and for the social viability of rural populations. In the four Mediterranean countries, about one third of all farms belong to the category of less than 2000 EUR in terms of SO, while in Hungary the figure is two-thirds. In the Mediterranean countries at least 98 per cent of the smallest farms (compared to 92 per cent in Hungary) have farmland, but many fewer farms carry out livestock production. Although almost all of them grow crops, they cultivate only a small percentage of the agricultural area and their livestock numbers are negligible. They typically produce for their own consumption, but in terms of providing employment – perhaps we can say without exaggeration – they are essential. A substantial share of agricultural work can be linked to the smallest farms (25 per cent in Portugal, for example). In Hungary, the figure is particularly high, as in 2010 40 per cent of all agricultural work was carried out on the smallest farms. In that year the SO produced by the smallest farms was on average around EUR 1000 for the four Mediterranean countries, and just over EUR 700 in Hungary. If these values are compared to the level of the at risk of poverty income threshold, it appears that the smallest farms do not provide a livelihood even for the smallest households but they provide only supplementary income to farmers.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History