Mezőgazdasági termelők árinformációs igényeinek felmérése Magyarországon

A mezőgazdasági termelői kör adat- és információigényeinek vizsgálata érdekében kérdőíves felmérést végeztünk, melynek célja az volt, hogy az árakra vonatkozó tájékozódási gyakorlat megismerése mellett feltárjuk a termelők információs forrásokkal és azok tartalmával kapcsolatos elégedettségét, igényeit és elvárásait, ezáltal megalapozzuk az Agrárgazdasági Kutató Intézetben (AKI) működő Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) további fejlesztését. A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a gazdálkodók kis hányada használja az AKI PÁIR weblapját (https://pair.aki. gov.hu), amikor mezőgazdasági árakról kíván tájékozódni. A legtöbben közvetetten mégis ennek az információforrásnak az adataival találkoznak, amikor mezőgazdasági folyóiratokat forgatnak, illetve az internetes oldalakon vagy a teletexten megjelenő árinformációkat követik. Ez azonban kevésbé tudatosul a mezőgazdasági árak iránt jellemzően hetente, illetve havonta érdeklődő válaszadók körében. A felhasznált források információtartalmát a gazdálkodók nem tartják teljes mértékben kielégítőnek, leggyakrabban az árelőrejelzést és a kereskedői árakat hiányolják. A mezőgazdasági termelők árinformációkkal kapcsolatos elvárásai között az ingyenes és rendszeres hozzáférhetőség élvez prioritást, míg a grafikus megjelenítés kevésbé fontos számukra. Az AKI PÁIR további fejlesztésekor koncentrálni kell a szolgáltatott adatok komplexitásának növelésére és még szélesebb körben való terjesztésére. Ezen kívül szükség van arra, hogy a közvetett felhasználókban az AKI PÁIR mint az árinformációk forrása tudatossá váljon. ------------------ In order to analyse the agricultural producers’ data and information requirements we carried out a survey with questionnaires. Our aim was to study the practice of farmers in looking up of prices as well as to measure their satisfaction, demands and expectations in connection with the source and the content of the price information. Our goal was also to provide a basis for the further development of the Market Price Information System (MPIS) operated by the Research Institute of Agricultural Economics (AKI). The results obtained from the evaluation of the questionnaires show that a small proportion of farmers use the website of AKI MPIS (https://pair.aki.gov.hu) when they need information on agricultural prices. However, most of them view the data of this system indirectly when reading agricultural magazines or following the price information on several internet websites or the teletext service of the Hungarian MTV. But most of the users – who usually look up the weekly and monthly price information – are not aware of that. Moreover, the respondents were not completely satisfied with the information obtained from the information sources used by them; they missed price forecast and wholesale prices the most. Based on their opinions, regarding the price information the most important demands were free and regular access while graphic representation was less relevant. During the development of the AKI MPIS we must focus on improving the complexity and increasing the distribution of price information provided. Furthermore, it is also necessary to make indirect users of the AKI MPIS conscious about the source of the price information.


Other Titles:
Survey of the Price Information Requirements of Agricultural Producers in Hungary
Issue Date:
2013-10
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/201182
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/201182
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 57, 5
Page range:
436-443
Total Pages:
8
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)