Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A funkcionális élelmiszerek mint hozzáadottérték-többlettel rendelkező termékek napjainkban a világ élelmiszeriparának innovatív termékei, amit a folyamatosan növekvő piaci részesedésük is alátámaszt. A vizsgálatok összesített eredményei alapján az „átlagos fogyasztók” 81%-a nem tartozott a funkcionális élelmiszereket rendszeresen fogyasztók körébe, ezen belül az egyáltalán nem fogyasztók aránya 33%. Az „országos” megkérdezetti kör 65%-ánál a kevés vagy a hiányos információ indokolta a funkcionális élelmiszerekkel szemben tanúsított csekélyebb vásárlási hajlandóságot. A funkcionális élelmiszereket ismerők és fogyasztók körében a napi fogyasztás a leginkább jellemző, tehát akik tisztában vannak ezen termékek kedvező hatásaival, azok napi szinten illesztik be az étrendjükbe az ilyen típusú termékeket. Mindkét nem esetében az „átlagos fogyasztók” körében a saját meggyőződés és az ismerős ajánlása a két legerősebb, míg a természetgyógyász és a dietetikus ajánlása a leggyengébb motiváció. Az egészségtudatos életmódot folytatók alkotják leginkább a funkcionális élelmiszerek potenciális fogyasztói rétegét. Az „átlagos fogyasztók” több mint fele hajlandó akár 10-20%-os felár fizetésével is honorálni a funkcionális élelmiszerek által ígért hatást. A fogyasztók funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos tájékozottsága és felárfizetési hajlandósága között pozitív összefüggés áll fenn. Mind az „átlagos”, mind a „speciális fogyasztók” körében az ellenőrző szervezet tanúsítványa és a védjegy a két legfontosabb minőségi garancia. A biotermékeket vásárlók bár nem ismerik olyan nagy arányban a funkcionális élelmiszereket, de nyitottak és érdeklődőek, tehát potenciális célcsoportot képezhetnek. Ezek alapján olyan terméknek lenne a legkedvezőbb a megítélése és találna legkönnyebben rendszeres vásárlókra, ami bio- és funkcionális jegyeket egyaránt hordoz magában. ----------------------- Functional foods, as products possessing additional value, are innovative products of today’s world food industry, which is refl ected in their continuously increasing market share. In our survey, 81% of ‘average consumers’ did not belong to the regular consumers of functional foods. Within them, the proportion of those not consuming functional foods at all is 33%. Concerning 65% of those asked throughout the country, the reason for rejecting functional foods was insufficient or inadequate information. Among people who know and consume functional foods, daily consumption is the most typical, so those who are aware of the favourable effects of these products incorporate them into their diet at a daily level. In the case of both genders, among ‘average consumers’, their own conviction and their acquaintances’ recommendations are the two highest motivations, while non-medical practitioners’ or dieticians’ recommendations are the poorest ones. Regarding functional foods, those with a health-conscious way of life are the layer of consumers with the most potential. More than half of the ‘average consumers’ are willing to pay as much as 10-20% extra to remunerate for the effects promised by functional foods. There is a positive connection between consumers’ familiarity with functional foods and their willingness to pay a premium. Certificates from control organisations and trademarks are the two most important guarantees for quality in the circle of all consumers. Although people buying organic food do not know functional foods in high proportions, they are open and interested; therefore they may represent a potential target group. Relying upon these findings, products incorporating both organic and functional features could be expected to have the most favourable judgement and to find regular customers in the easiest way.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History