Files

Abstract

A tanulmány az ágazaton belüli agrárkereskedelem országspecifikus meghatározó tényezőit elemzi Bulgária és Románia Európai Unióval folytatott kereskedelmében. Mivel az elméleti téma mezőgazdasági vonatkozásai korlátozottak, a cikk friss adatokkal és a horizontális és vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem meghatározó tényezőinek azonosításával kíván hozzájárulni a szakirodalomhoz. Az eredmények szerint a bolgár és román agrárkereskedelem jelentősen megváltozott a csatlakozás után, amely elsősorban a termékszerkezetben történt változásokra vezethető vissza. Az ágazaton belüli agrárkereskedelem alapvetően vertikális jellegű a vizsgált országokban, különböző minőségű termékek cseréjére utalva ezzel. A teljes ágazaton belüli agrárkereskedelemre kimutatható alacsony értékek azonban arra utalnak, hogy Bulgária és Románia agrárkereskedelmének többsége továbbra is ágazatok között zajlik. A felállított ökonometriai modell eredményei szerint továbbá a tényezőellátottság és a horizontális ágazaton belüli agrárkereskedelem között negatív, míg előbbi és a vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem között bizonytalan kapcsolat áll fenn, ami azt jelenti, hogy hasonló tényezőellátottságú országok hasonló minőségű termékekkel, míg az eltérőek többféle termékkel kereskednek. Az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a gazdaságok méretkülönbsége pozitívan hat az ágazaton belüli agrárkereskedelemre, vagyis az eltérő gazdasági méretű országok nagyobb arányban kereskednek ágazaton belül. A távolság és az ágazaton belüli agrárkereskedelem mindkét oldala között a cikk negatív kapcsolatot azonosít, vagyis a földrajzi közelség ösztönzi az agrárkereskedelmet. A fenti megállapítások többnyire összhangban állnak a korábbi régiós vizsgálatokkal. ----------------------- The article analyses patterns and country-specific determinants of the agri-food trade of Bulgaria and Romania with the European Union. As literature focusing on agricultural aspects of the topic is limited, the paper seeks to contribute to the literature by providing up to date results and suggestions as well as by identifying the determinants of horizontal and vertical intra-industry trade of Bulgaria and Romania after accession to the European Union (EU). The results verify that agri-food intra-industry trade is mainly vertical in nature in both countries, suggesting trade in different quality products. However, low values for total inter-industry trade (IIT) indicate such trade that prevails in the agri-food trade of both countries. The results of the predefined econometric model suggest that there is a negative relationship between factor endowments and horizontal IIT, while relationship is ambiguous between factor endowments and vertical IIT, indicating that countries with similar factor endowments trade products of similar quality, while those with different factor endowments trade different quality products. The results also highlight that differences in economic sizes are positively associated with IIT, suggesting that countries with different sizes are more likely to have IIT trade patterns. Moreover, the article identifies a negative relationship between distance and IIT meaning that geographical proximity fosters agri-food IIT. These results are mainly in line with those of previous research in the region.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History