Files

Abstract

A Vidékfejlesztési Minisztérium egy új és egyedülálló védjegyet vezetett be a hazai piacra, amely 2012-től vált országosan elterjedtté. Ez a speciális védjegy az egyes nemzeti parkok területén már régóta létező, hagyományos módon előállított, kiváló minőségű termékekre kerülhet rá. Alkalmazásának célja a környezettudatosság növelése, a társadalmi megítélés javítása, s a gazdasági együttműködés mellett a természetvédelmi területeken működő helyi vállalkozók, gazdálkodó szervezetek támogatása, termékeik, szolgáltatásaik megbecsültségének növelése és a piaci lehetőségek bővítése volt. A nemzeti parkok látogatói között 2012-ben lefolytatott felmérés alapján megállapítható, hogy bár a gazdálkodók számára egyértelmű előnyt biztosító Nemzeti Parki Termék védjegy bevezetését az említett érintettek üdvözölnék, az árujelzők rengetegében kiigazodni próbáló fogyasztók megítéléséről az említett védjegy kapcsán semmiféle információ nem áll rendelkezésre. Éppen ezért a kutatás a Nemzeti Parki Termék védjegy piaci relevanciáját vizsgálja kérdőíves felmérés segítségével a fogyasztók körében. A cikk a vizsgálat legfontosabb eredményeit ismerteti. A megkérdezettek védjegyekről kialakult ismeretei még meglehetősen felszínesek, és terméktípusonként is eltérések tapasztalhatók. Az élelmiszerekhez köthető védjegyismereteik alaposabbak, mint a non food termékekhez köthetők. A Nemzeti Parki Termék védjegy iránt kiemelkedően nagy a megkérdezettek bizalma, mert reményeik szerint az állam jelenléte biztosítékként szolgál számukra, s további társadalmi hasznosságot is várnak az e védjeggyel ellátott termékektől. A válaszadók a védjegy társadalmi többletértékét annak gazdasági haszna fölé helyezik. A térség munkaerő-keresletének növekedését, a régió hagyományainak továbbörökítését, a helyi kultúra és néprajzi hagyományok megőrzését, valamint a helyi alapanyagok iránti kereslet növekedését várják e speciális védjegy bevezetésétől, s ily módon a Nemzeti Parki Termék védjegy társadalmi hasznosságát többre becsülik, mint a nemzeti parki termék vásárlása révén keletkező gazdasági előnyöket. ----------------------- The Ministry of Rural Development has introduced a new and unique trademark into the domestic market, which has become widespread in Hungary since 2012. This trademark can be used on products that are produced according to the traditions and on the territory of the national parks; and are of excellent quality. The main aims of the introduction of this trademark were to raise environmental consciousness, improve the social judgement, support the local producers of the national parks and widen their market opportunities. The producers welcomed the introduction of such a trademark as it offers clear advantages for them. However, the judgement of the consumers who try to find their way among the product brands is also an important issue. For this reason the present research examines the market relevance of the National Park trademark by means of a survey among consumers. This paper introduces the most important findings of the research. The awareness of trademarks of the interviewees is not yet deep, and there are differences in the awareness concerning the types of products. The trademark awareness related to the food products is higher than of the non-food products. The consumer trust in the National Park trademark is particularly outstanding, as it is hoped that the presence of the state means some kind of security, and also further social usefulness is expected from the trademarked products. The respondents valued the social value of the trademark higher than its economic benefit. The introduction of this unique trademark is expected to enhance the demand for labour, to preserve the region’s local traditions and ethnographic treasures, and an increase in demand for local raw material is expected.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History