A magyarországi agrártermelés versenyképességének növelése termelési rendszeren keresztül

A 2014–2020 közötti költségvetési időszakban az európai uniós támogatási források és eszközök végleges változata még kérdéses. Ami biztos, hogy az Európai Unió versenyképességének fejlesztését célzó tízéves Lisszaboni Stratégia 2010-ben véget ért. Az Európa 2020 stratégia három prioritást (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés), új elemként pedig öt számszerűsített célkitűzést határoz meg, melynek egyike a kutatás-fejlesztés feltételeinek javítása. A feladat megoldása nehéz, mert az uniós tagországok gazdasági ereje ennek határt szab. Az általunk ún. piactudatos technológiafejlesztésnek definiált rendszer az agrárgazdaság marketingtevékenységére és a mezőgazdasági termékek versenyképességének növelésére koncentrál. Célja az inputszolgáltatók közötti versenyhelyzet kezelése, a kínálati oldal bővítése, a megmerevedett kereskedelmi struktúrák fellazítása, a gépesítés (beruházás, üzemeltetés stb.) optimalizálásának elősegítése, illetve a célszerű technológiafejlesztés lehetőségének biztosítása. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a kialakított rendszer a magyar körülmények között hatékonyan képes működni. A javasolt rendszer a világpiac szigorú (feldolgozottság, minőség stb.) követelményeinek kielégítéséhez az alábbi három elemmel rendelkezik: inputok mérése térben és időben, piactudatos termelési rendszer és öntanuló gazdainformációs rendszer. A három elem alkalmazásával jobban kihasználhatók Magyarország páratlan mezőgazdasági adottságai, versenyelőnyhöz juttatva a magyarországi agrártermelést és élelmiszeripart, kedvező hatást kifejtve a hazai inputtermelésre. A rendszer hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez, a hatékonysághoz és a versenyképességhez, hiszen az eredményei jól mérhetők, illetve az információt leképező termelésirányítási rendszer jól kapcsolódhat más integrált irányítási struktúrákhoz (pl.: logisztikai, értékesítési szervezetek). A rendszer épít a korábbi mezőgazdasági termelési rendszerek működésének tapasztalataira, figyelembe veszi a sajátos hazai feltételeket, és megoldási lehetőséget nyújt az Európa 2020 célkitűzéseinek megvalósítására. -------------- The final versions of the European Union’s (EU) support schemes and funding instruments for the 2014-2020 budgeting period have not yet been prepared. What is final, though, is that the ten-year Lisbon Strategy which aimed at strengthening the competitiveness of the EU ended in 2010. In addition to three priorities (smart, sustainable and inclusive growth), the recently launched Europe 2020 Strategy has set five headline targets to be reached, one of them being an increased investment in research and development. This is evidently a difficult challenge owing to the limited economic capacity of individual EU Member States. The system we have defined as market-focused technology development focuses on the marketing activities of the agricultural industry and on increasing the competitiveness of agricultural products. The objectives of the system are as follows: inducing competition between input suppliers, increasing supply, loosening rigid trading structures, fostering the optimisation of mechanisation and ensuring the possibility of appropriate technology development. The experiences of recent years show that the developed system can function effectively in Hungarian circumstances. The world market operates under strict regulations (e.g. regarding processing, product quality etc.) but our system addresses that issue by incorporating the following three elements: measurement of inputs in space and time, market-focused technology development and a self-teaching information system for farmers and that could be used in rural development, primarily in the area of agricultural production. Hungary can make better use of its unique agricultural potential by providing a competitive edge for its agricultural production and food industry which in turn would have a favourable effect on the domestic input production. By using this system, the economic growth, efficiency and competitiveness of the whole country may be fostered, the operation of the system can be permanently monitored and its results can be easily measured. The production management system that generates the information is also able to connect to other types of integrated management structures (e.g. logistics and sales organisations). While developing the system, we relied on experience gained from the operation of previous agricultural production systems and also considered the specific local conditions with the aim of offering a potential solution to meeting the objectives of the Europe 2020 Strategy.


Other Titles:
Increasing the competitiveness of production in Hungarian agriculture through an innovation system
Issue Date:
2013-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.199939
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/199939
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/199939
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 57, 4
Page range:
356-365
Total Pages:
10
Series Statement:
57
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)