Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1996-2006

The changes in employment in Polish agriculture in years 1996-2006 have been presented in the article. An extremely large regional differentiation of the employment rate in agriculture as well as regional structure heterogeneity has been pointed at. / Synopsis. W artykule przedstawiono zmiany zatrudnienia w rolnictwie Polski w latach 1996-2006. Wskazano również na duże zróżnicowanie regionalne pod względem odsetka zatrudnionych w rolnictwie w poszczególnych województwach, jak również na regionalną różnorodność zmian tegoż zatrudnienia.


Other Titles:
Tendencies and regional diversification of employment in Polish agriculture in 1996-2006
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198945
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198945
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198945
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
454-460
Total Pages:
7
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)