Perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi

Some possible scenarios of Polish agri-food trade development are presented in the paper. Global Trade Analysis Project (GTAP), a computable general equilibrium model, was used to make some trade forecasts. The analysis showed that escalation of agricultural trade liberalization can result in a decrease of Polish exports as well as in imports growth and finally bring a deterioration in the positive agri-food trade balance. / Synopsis. W opracowaniu przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju wymiany handlowej w sektorze rolno-spożywczym do roku 2015. W badaniach wykorzystano matematyczny model równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP). Rezultaty analizy dowiodły, że nasilenie tendencji liberalizacyjnych w światowym handlu rolnym może spowodować obniżenie wartości eksportu i wzrost wartości importu żywności i surowców rolniczych z/do Polski, a w konsekwencji pogorszenie dodatniego wyniku bilansu handlowego.


Other Titles:
Growth prospects of Polish foreign trade in agri-food products
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198927
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198927
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198927
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
286-293
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)