Files

Abstract

Some possible scenarios of Polish agri-food trade development are presented in the paper. Global Trade Analysis Project (GTAP), a computable general equilibrium model, was used to make some trade forecasts. The analysis showed that escalation of agricultural trade liberalization can result in a decrease of Polish exports as well as in imports growth and finally bring a deterioration in the positive agri-food trade balance. / Synopsis. W opracowaniu przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju wymiany handlowej w sektorze rolno-spożywczym do roku 2015. W badaniach wykorzystano matematyczny model równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP). Rezultaty analizy dowiodły, że nasilenie tendencji liberalizacyjnych w światowym handlu rolnym może spowodować obniżenie wartości eksportu i wzrost wartości importu żywności i surowców rolniczych z/do Polski, a w konsekwencji pogorszenie dodatniego wyniku bilansu handlowego.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History