Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej

The article presents the food quality management and safety systems, particularly standards: BRC, IFS and EurepGAP. In the international market become these standards more important in the competition between the producers in agribusiness. / Synopsis. W pracy zaprezentowane zostały systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, a w szczególności standardy BRC, IFS oraz EurepGAP. Omówione standardy zyskują na znaczeniu w międzynarodowej wymianie handlowej, gdzie stają się narzędziem konkurencyjności producentów w sektorze rolno-spożywczym.


Other Titles:
International Food Quality Management and Safety Standards in Agribusiness
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.198894
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/198894
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198894
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
63-69
Total Pages:
7
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)