Files

Abstract

An attempt of showing the basic conditions for introducing the cross-compliance in agricul- tural farms is the purpose of this study. The analysis covers the theoretical aspects of cross- compliance. An assessment of the degree of its fulfillment in selected farms was done. / Synopsis. Celem tego opracowania jest próba ukazania podstawowych uwarunkowań związanych z wprowadzaniem zasady wzajemnej zgodności do gospodarstw rolnych. Analizą objęto teoretyczne aspekty funkcjonowania Zasady Wzajemnej Zgodności, jak również dokonano oceny zakresu spełnie- nia jej wymogów przez wybrane gospodarstwa.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History