Wykorzystanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego

The article compares development prospects of rural areas within confines of the Common Agricultural Policy, looking at Mazovian province 2014-2020, and determining the most important difference between 2007-2013 PROW and 2014-2020 PROW. Comparisons indicate that new policies do not differ greatly from former programs. The article concentrates mainly on identifying changes in the structure of CAP. The proposed structure of the program has huge meaning for Polish agricultural and rural development, so, with reference to decisions presented by the European Commission, the level of support determines the potential competitiveness of the Polish agricultural sector within the European Union. / Synopsis. Celem artykułu jest porównanie perspektyw rozwojowych obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 na przykładzie województwa mazowieckiego, określenie najistotniejszych różnic między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020. Artykuł koncentruje się głównie na identyfikacji zmian w zakresie WPR. Proponowany zakres programów ma ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, dlatego w odniesieniu do postanowień przedłożonych przez Komisje Europejską, poziom wsparcia dla sektora rolnego w Polsce w znacznym stopniu determinuje potencjał konkurencyjny rolnictwa w państwach Unii Europejskiej. Przeprowadzone porównanie programów wskazuje, iż polityka nowego programu nie odbiega bardzo od programu z lat poprzednich.


Other Titles:
Use of EU funds for agricultural development in the Mazowiecki Voivodeship
Issue Date:
2013-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190798
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190798
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190798
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 28
Page range:
76-87
Total Pages:
12
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)