HUNGARY LOW-CARBON PRINCIPLES AND SUSTAINABILITY RELATIONS OF THE RUBIK’S CUBE LAYER BY LAYER SOLUTION METHOD

The various sustainability logics can be synchronised with the 3×3×3 Rubik’s Cube’s solution algorithms, and the relations of the cube’s sides define a planning strategy that provides a new scientific approach for renewable investment planning. We theoretically evaluated the various solution processes, and paralell sustainable investment planning levels following the solution levels and stages of the cube. After these various level-evaluations, we made „low-carbon interpretation” summaries. To show the various states of the cube, and to attach an explanation to the low-carbon interpretations, we used the Online Ruwix Cube Solver program. By solving the cube, we imitated the process of project development, meaning the road from complete disorder to the state of complete order. The complete state of equilibrium for Rubik’s Cube is the solved state. It’s not coincidence, that when someone sees a cube in disorder, their first idea is to solve it, since the desired state is the cube which has only single-colour sides. Rubik’s Cube has inherent harmony even in its colour setting, the choice of colours by the developer was intended, and the neighboring logic of colours is not the work of coincidence. Without the mistification of the cube, we can state that it alredy has an inherent and colorful harmony even in its visual appeal, that makes us suggest a seamless logic and perfect logic supports its construction. During the theoretical process analysis, the goal of demonstrating the various rotations was to show what kinds of cube interactions are supposed behind the advancement from state to state, meaning which cubes’/attributes’ effects on each other we have to analyse during the rotation process. We didn’t define the exact locations and interactions for these during the research, but the division of the process to phases did happen, and we also synced the solution phases to the mechanisms of project development.------------------------------------------------------------------------------A 3x3x3 Rubik kocka egyes kirakó algoritmusaival a fenntarthatósági elvek szinkronizálhatók, a kocka oldalainak kapcsolatrendszere olyan térszemléletet és tervezési stratégiát ír le, amely új tudományos szemléletet ad a beruházás tervezés folyamatában. A kirakási folyamatok és az azzal parallel beruház tervezési szinteket teoretikusan, a kocka egyes kirakási szintjei, állomásai szerint folyamatértékeltem. Az egyes színt-vizsgálatokat követően „Low-carbon interpretációkat”, a kirakási lépésekhez illeszkedő projekttervezési összefoglalókat készítettünk. A kocka egyes állapotainak és kirakási szintjeinek ábrázolásához, valamint a low-carbon értelmezések magyarázatához az Online Ruwix Cube Solver programot használtuk fel. A kocka kirakásával a projektfejlesztés folyamatát imitáltuk, tehát a rendezetlenségi állapotból a teljes rendezettség állapotába való eljutás útvonalát. A Rubik kocka egyensúlyi kockaállapota a teljesen kirakott Rubik kocka. Nem véletlen, ha valaki meglát egy összekevert Rubik kockát, azonnal szeretné megoldani, kirakni, mivel a kívánt vagy vágyott állapot, a színre kirakott kocka állapot. A Rubik kocka színösszeállításában is hordozza a harmóniát, a kocka színeinek kiválasztása a feltaláló részéről tudatosan történt, a színek egymásmellettisége szintén nem a véletlen műve. A kocka misztifikálása nélkül kijelenthető, hogy a kocka már látványában is magában hordozza azt a színgazdag harmóniát, mely révén tökéletes egyensúlyt és hibátlan logikát feltételezünk a konstrukcióban. A teoretikus folyamatértékelés során, a forgatások bemutatásának célja annak szemléltetése, hogy egyes állapotokba való eljutás milyen kocka interakciókat feltételez, tehát mely kockák/tulajdonságok egymásra hatását kell vizsgálnunk a forgatási folyamat alapján. Ezek pontos helyét és interakcióit jelen kutatás során nem határoztuk meg, de a folyamat fázisokra történő felosztása megtörtént, illetve a kirakási szakaszok és projektfejlesztés mechanizmusainak összevetését elvégeztük. A párhuzamok egyértelműen igazolták, hogy a két logikai művelet egymást erősen támogathatja. A folyamatértékelés alapján bebizonyosodott, hogy a 3x3x3 Rubik kocka egyes kirakó algoritmusaival a fenntarthatósági elvek szinkronizálhatók, a kocka oldalainak kapcsolatrendszere olyan térszemléletet és tervezési stratégiát ír le, amely új tudományos szemléletet ad a beruházástervezés folyamatának.


Other Titles:
Low-Carbon elméletek és fenntarthatósági kapcsolatok elemzése a rubik kocka sorról-sorra történő kirakási módszerén keresztül
Issue Date:
2014
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.190595
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/190595
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190595
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, 02, 4
Page range:
29-52
Total Pages:
23
JEL Codes:
C7
Series Statement:
2
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)