Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A tanulmány hátterét egy, a 2014 júniusában az erdélyi Korondon és környékén (Hargita megye) megvalósított képzési program és interaktív tanulmányút adta, ahol mesterszakos hallgatók bevonásával, kézműves termékekkel kapcsolatos tevékenységeket ismertünk meg és dokumentáltunk, fókuszálva az ottani legjobb gyakorlatra. Célkitűzésünk: (1) Korondon és környékén a kézműves termékek (élelmiszer és nem élelmiszer) előállítása és forgalmazása során felmerülő helyi szintű problémák azonosítása; (2) a meglévő és potenciális együttműködési lehetőségek feltárása; (3) valamint egyes fellelhető „jó gyakorlatok” bemutatása. A cikkben a hegyi méhészettel, mint kézműves élelmiszer előállítás és a taplászattal, mint kézművesség foglalkozunk részletesebben. Az együttműködési lehetőségek vizsgálata, mint horizontális elem jelenik meg a tanulmányban. A vizsgált erdélyi településeken működő helyi kézműves termék-előállító és -forgalmazó vállalkozások között sok esetben hiányzik az együttműködés. Ugyanakkor azonosíthatók azok a jövőbemutató jól működő példák (pl.: a korondi Szász Ilyés méhész), amelyek közzététele mások számára is átvehető mintákkal szolgálhatnak. A jó gyakorlatok azt mutatják, hogy ugyan az együttműködések kialakulásához legalább a helyi szereplők szándéka szükséges, viszont azok sikeréhez nélkülözhetetlenek az olyan személyek/szervezetek, akik/amelyek a helyi közösségben a koordinátori, vezető szerepet látják el. --------------------------------------------- The background of present study was given by a training program and interactive study tour implemented in Korond and its’ region (Hargita county), Transylvania in June of 2014. During the aforementioned study tour we observed and documented activities connected to handicrafts products focusing on the local best practice with the assistance of Master students. Our objectives: (1) to identify local problems arising in the production and distribution of handicraft products (food and non-food) in Korond and its’ region; (2) to explore the available and potential cooperation opportunities; (3) as well as to present certain existing “good practises”. This article covers in detail mountain bee-keeping, as a handicraft food production and tinder-craft, as a handicrafts. The examination of opportunities for cooperation appears as a horizontal element in the survey. In many cases non-cooperation can be founded among the producer and distributer businesses of local handicraft products operating at the examined settlements in Transylvania. However there are well-functioning examples (e.g. Ilyés Szász bee-keeper in Korond), which could be useable samples for others. The best practises present that, the intention of local entrepreneurs is required for the development of cooperation, but persons/organisations, who/which play coordinator and leader role in the local community are essential for its success.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History