Files

Abstract

A Magyarországon üzemelő regionális lerakók mindegyike egy új típusú problémával találta szembe magát, a depóniára hullott és azon átszivárgott csapadék jelentős mennyiségekben jelenik meg, melynek kezeléséről és elhelyezéséről gondoskodni kell. A depóniában lejátszódó kémiai folyamatok csak nehezen modellezhetők, valamint a lerakókra hulló csapadékok sorsa is csak bonyolult összefüggések vizsgálatával követhető nyomon. Mérési adatokkal sajnos nem rendelkezünk a magyarországi klimatikus viszonyok mellett keletkező csurgalékvíz mennyiségekről. Vizsgálataink egy olyan vízháztartási egyenlet kidolgozására irányultak, amely figyelembe veszi az anyagmegmaradás törvényeit, ezáltal a belépő, a kilépő, valamint a tározott víz egyensúlyát. Ezzel a lerakó vízháztartási folyamatok jól jellemezhetők. A vizsgálataink megállapították, hogy a területre hullott és beszivárgó csapadékmennyiségnek 57%-ából képződhet csurgalékvíz. ------------------------------------------------------- Each established regional landfills faced with a new type of problems in Hungary: the percolated rainfall to the waste mass – without the possibility of infiltration processes – appears in significant quantities. At the same time the treatment and placement of big amount of leachate must be provided. Chemical processes of the landfills can be modeled hardly, and the way of the rainfall can be followed up by difficult relationships. We do not have measurement data about quantity of landfill leachate under Hungarian climatic conditions. Our examinations established an equation which can be characterized the water balance of landfills. The result of our examinations that 57% of percolated rainwater becomes leachate.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History