Files

Abstract

A Holigral MódszerTM Magyarországon eddig kevésbé, illetve egyáltalán nem ismert eszközöket biztosít az üzleti és magánéletben jelentkező problémák megoldására. A téma aktualitását egyrészt az angol eredetű Holigral módszer folyamatban lévő hazai bevezetése, másrészt a kis- és középvállalkozások fejlesztésének gazdasági szükségessége adja. Célunk a vezetőképzés egy új módszerének bemutatása mellett az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a tréningmódszerek nehézségeire, esetenként elavultságára, téves hipotéziseire. Hazai és idegen nyelvű szakirodalmi anyagok segítségével bemutattuk a jelenlegi tréningmódszerek kialakulását, a főbb elméleteket és módszereket a XIX. századtól napjainkig, a Holigral módszer alkalmazhatóságát a vezetőképzésben, továbbá a szakma nehézségeit, a trénereket és tréningeket érő kritikákat. Szekunder adatokat dolgoztunk fel annak érdekében, hogy a Magyarországra jellemző képzésekről bővebb információkat szerezzünk a képzési támogatás hajlandósága, a képzések hatékonysága és a képzésekre fordított költségek struktúrája témakörökben. A primer kutatás – mely során a kvantitatív, írásbeli, standard kérdőíves megkérdezés módszerét alkalmaztuk – fényt derített arra, hogy az emberi erőforrás képzése, és azon belül a vezetők képzése mindig is – ráadásul emelkedő tendenciát mutatva – központi kérdést jelent a cégek életében. A tréningek nem elégítik ki a vezetők képzési szükségleteit, és még 2011-ben is az idegen nyelvi képzések játszanak vezető szerepet ezen a területen. Ebből kifolyólag feladatunk, hogy a vezetőképzésben hitelt érdemlő, hatékony módszereket alkalmazzunk, és továbbra is kiemelt kihívás marad a képzések hatékonyságának mérését megoldani hiteles eredményeket adó eszközökkel. --------------------------------------------------------------------- The Holigral MethodTM provides unknown tools for resolving business and personal problems. The actuality of the topic is based on the ongoing introduction of Holigral in Hungary and the economy induced need for SME's development. Our goal is to introduce a new method for leadership training and to draw attention to the difficulties and sometimes obsolescence and false hypothesis of other methods. We have presented the development history of current training methods using domestic and foreign-language literature, along with the main theories and methods from the 19th century until present, the applicability of the the Holigral Method in leadership trainings, the professional difficulties and the critique of trainers and trainings. We have processed secondary data in order to acquire more information about trainings specific to Hungary, covering the topics of the willingness of supporting such trainings, the efficiency of the trainings, and the expenditure spent on trainings. The primary research – using quantitative, written, standard questionnaires – revealed that human resources trainings and leadership trainings are a central issue in the life of businesses. Current trainings do not satisfy the need of leaders, and the main focus is still on learning languages in 2011. Thus, our perceived duty is using professional and efficient methods in leadership trainings. At the same time developing reliable tools for measuring the efficiency of the trainings is still a challenge.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History