Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Mivel a szállítási ágazat adja a világ károsanyag-kibocsátásának közel 20%-át, e területen sem kerülhető el a fejlesztés és a szabályozás. Ahhoz, hogy a boltok polcai megteljenek áruval, a szállításból adódó környezeti terhelést nem lehet megakadályozni. Ha megszüntetni nem tudjuk, meg kell próbálnunk csökkenteni azt. Dolgozatunkban azzal foglalkozunk, hogy ezt a csökkenést milyen módszerekkel és technológiákkal lehet elősegíteni, és ez a Scania tehergépjármű-gyártó márkánál hogyan működik. Vizsgálatunk kiterjed a fuvarozási tevékenység érintettjeire, és a szereplők lehetséges olyan kapcsolatait is feltárjuk, melyek hozzájárulnak a környezeti terhelés csökkentéséhez. Megállapításainkban megtérülés vizsgálatokkal egészítjük ki az érintettek kapcsolatrendszerére vonatkozó következtetéseinket. Számításainkkal alátámasztjuk, hogy a károsanyag-kibocsátás csökkentése az árufuvarozás területén nem feltétlenül jár jelentős költségnövekedéssel. ------------------------------------------------------------------------ Since the transport sector is responsible for almost 20 per cent of the exhaust emissions in the world, continuous development and regulations are essential. While there are full shelves in shops, the environmental load of transportation is inevitable. If pollution as such cannot be avoided, we must reduce its rate. This dissertation focuses on the various ways and technologies that can help reduce the rate of exhaust emissions and it also takes a look at the good practice at Scania heavy trucks manufacturer. Our research includes the examination of people involved in transportation and their possible relationships which could help reduce the rate of environmental load. Conclusions gained from having looked at the relationships of people involved are complemented by return calculation tests. These calculations verify that reducing exhaust emissions does not necessarily mean increase in expenses.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History