A HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

A fenntartható fejlődés fogalma mára mindennapjaink részévé vált. A koncepció elsősorban azt fejezi ki, hogy a környezeti problémák – komplexitásuk és változatosságuk okán – nem kezelhetők önmagukban, megoldásuk csak a gazdaság-, a társadalom- és a környezetpolitika integrált kezelésével valósulhat meg. A fenntarthatóság tehát egy globális elv, az elvek gyakorlatba történő átültetése azonban a helyi szintek cselekedetein keresztül történik. Ezért a világ számos közössége – országok, régiók és települések – a nemzetközi közösség sürgetésére, felismerve a környezeti értékek pusztulásának veszélyeit, fenntartható fejlődési stratégiák készítését határozta el. Magyarországon azonban hosszú ideig a fenntarthatóság kérdését kormányzati és helyi szinten sem kezelték jelentőségének megfelelő helyen. A központi kormányzat a nemzeti stratégia elkészítésével csak 2007-re készült el, a helyi fenntarthatóság kérdését azonban nem érezte saját felelősségének. Kormányzati részről komoly akadályozó tényező a mai napig a jogszabályi háttér kialakulatlansága, a rendelkezésre álló pénzügyi források, valamint a megfelelő számú útmutató és esettanulmány hiánya. Helyi szinten problémát okoz, hogy a települések forráshiányosak, a demokratikus hagyományok nem erőteljesek, s a környezeti kérdések a lakosság értékrendjében meglehetősen hátul szerepelnek. A települések többsége – különösen igaz ez a kis településekre – így csak nagy erőfeszítések árán, jelentős külső segítséggel képes helyi fenntarthatósági stratégiák készítésére és hatékony megvalósítására. ----------------------------------------------------------------- The concept of sustainable development is part of our everyday life. It suggests that environmental problems – because of their complexity and versatility – cannot be handled on their own, they can only be solved by the integrated treatment of economic, social and environmental policy. Sustainable development is a global principle, but it can only be implemented at the local level. Therefore, several communities in the world – countries, regions, municipalities – urged by the international community, realizing the danger of destroying environmental values, decided to work out sustainable development strategies. However, in Hungary local sustainability was not treated according to its importance neither on the central government’s nor on the local level. The central government completed the National Sustainable Development Strategy in 2007, but did not feel responsible for the issue of local sustainability. The uncertainties of the legal background, the lack of financial resources, and the low number of guides and case studies are serious inhibiting factor on the central government’s side. On the local level the most problematic areas are the lack of the municipalities’ financial resources, the weakness of democratic traditions, and the fact that environmental issues are underprioritized in the order of values of citizens. Most of the municipalities – especially small municipalities – would only be able to elaborate and implement local agendas with great effort and significant external help.


Other Titles:
The Position of Local Agendas in Hungary
Issue Date:
2013
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.171428
ISSN 2062-8269 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/171428
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/171428
Published in:
Acta Carolus Robertus, 03, 2
Page range:
9-22
Total Pages:
15
JEL Codes:
Q01
Series Statement:
3
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)