Files

Abstract

Az elmúlt évtizedben gyakran emlegetett klímaváltozás, globális felmelegedés, valamint a kimerülő fosszilis energiahordozók árainak növekedése a világszerte növekvő energiaigények tükrében cselekvésre késztetnek. Véleményem szerint elsősorban azokban a szektorban indokolt intézkedéseket tenni és beruházásokat eszközölni, ahol a legnagyobb energia-megtakarítás érhető el. A hazai energiafelhasználás 40%-a épületek energiaellátását jelenti, a kétharmadot képviselő hőenergia-igény 65%-a vezetékes földgázzal üzemelő rendszer formájában realizálódik. Ennek okán a földgázüzemű rendszereket működtető kisfogyasztóknak érdemes fontolóra venni, hogy jelenlegi, otthoni fűtőrendszerük mennyire energiatakarékos, hatékony, olcsó, vagy éppen környezetbarát. A kutatás előzetes eredményei szerint a biomasszából készült tömörítvények versenyképes alternatívái lehetnek a földgázzal üzemelő egyéni rendszereknek. További számítások segítségével felállításra került egy preferencia sorrend, mind a költségek szempontjából, mind kényelmi szempontok szerint. A modellszámítás arra enged következtetni, hogy bizonyos feltételek mellett érdemes áttérni szalma-, hasábfa-, pellet- vagy biobrikett-tüzelésre. A 2013-as gazdasági viszonyokat tekintve a földgáz és a hasonló kényelmet nyújtó tűzipellet szinte megegyező éves költségekkel jár, míg az olcsóbb biobrikett és tűzifa használata csak a felhasználásukkal járó kényelmetlenséget is vállaló fogyasztók részére ajánlható. ------------------------------------------------------------- Climate change and global warming frequently mentioned over the past decade as well as the growing fossil fuel prices make the world take actions in the light of the increasing global energy needs. In my opinion, actions are to be taken and investments are to be made especially in those sectors where the greatest energy saving can be achieved. In Hungary, 40 per cent of the overall energy use is the energy supply of buildings and 65 per cent of it is provided by systems consuming natural gas. For this reason, consumers using heating systems based on natural gas in their homes should consider whether the current heating system are economical, efficient, cheap, or even eco-friendly. The preliminary results indicate that the biomass can really be a competitive alternative to replace individual natural gas heating systems. Therefore further calculations have been performed to determine what sort of preferences can be set up in terms of cheapness and/or convenience. The model led to conclusions that under certain conditions it would be worth switching from gas heating to heating systems using straw, wood logs, wood pellets or biobriquette. Examining the 2013 economic conditions, gas and pellet heating would providing similar comfort have nearly equal annual costs. At the same time, the cheaper briquette and firewood heating can be recommended only for those customers who are willing to undertake the discomfort associated with the use of such resources.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History