Files

Abstract

A globális ökológiai problémák a fenntarthatóság felé való átmenetet sürgetik, ennek eredményessége érdekében azonban a környezet- és fejlesztéspolitikai tervezésben a megújuló energiaforrások értékelését a lehető legalaposabban, komplex módon kell elvégezni. Tanulmányunk célja a megújuló energiaforrásokra alapozott technológiák összehasonlítása az alapján, hogy mennyire járulnak hozzá a környezeti állapot megóvásának, a gazdaság és a társadalom fejlődésének együttes igényéhez – tehát a fenntartható fejlődéshez. Munkánk során felmértük a hazai szakértők véleményét a megújuló energetikai technológiák fenntarthatósági jellemzőinek fontosságáról. A megkérdezettek a területigényt és a társadalmi vonatkozásokat tartották a leglényegesebbnek. Ezt követően 23 magyar projekt elemzése alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy előnyben részesítendők a helyi jövedelmet fokozottan termelő beruházások, valamint hogy kiemelten támogatandó projektek a nagyobb szélerőműparkok, a geotermikus távfűtés, illetve a kisléptékű biomassza-tüzelés. ------------------------------------------------- Transition toward sustainability is being driven by the global ecological problems. For planning the efficiency of this transition in environmental and development policies the assessment of renewable energy sources in an elaborate and complex way is required. The aim of the study is to consider the contribution of renewable energy based technologies to environmental protection and socio-economic development – and thus to sustainable development. The opinion of Hungarian experts regarding the attributes of renewable energy based technologies was examined. The primacy of land demand as well as social aspects was stated. An analysis of numerous Hungarian renewable energy based projects was then undertaken. We concluded that the profitability on the local market was the priority of the investors. Also the advantages of large-scale wind utilisation, the geothermal district heating and the small-scale biomass burning were shown.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History