Files

Abstract

Az agrobiznisz a nemzetgazdaság stratégiai jelentőségű szektora. E stratégiai jelentőség megnyilvánul egyfelől a makrogazdasági teljesítményhez való hozzájárulásban, számításaink szerint ugyanis az agrárgazdaság és a hozzá szorosan kapcsolódó ágazatok együttes súlya a kibocsátásból 15,5-15,8 százalékkal, a GDP-ből 11,2-11,6 százalékkal, a foglalkoztatásból 14,0-14,4 százalékkal részesedik. Másrészt megnyilvánul a mezőgazdaság és az élelmiszeripar többi ágazattal való kölcsönkapcsolataiban, amelyet mindkét ágazat kiemelkedő termelési érték multiplikátora igazol. A mutató értéke olyan ágazatokét is meghaladta, mint például az építőipar, a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása vagy a hazai gazdaság motorjának tekinthető közúti járműgyártás. Harmadrészt pedig megnyilvánul az agrobiznisz stabilizáló szerepében. Az élelmiszer-fogyasztás volumene és az arra fordított öszszegek állandó jellege nem teszi lehetővé a szektor dinamikus növekedését. Megvédi ugyanakkor a nagyobb visszaesésektől, és biztosít egy többé-kevésbé változatlan teljesítményt, amely válság idején a gazdaság egészét tekintve meghatározó jelentőségű, mint az a 2011-es évben is igazolást nyert. ----------------------------------------------------- Agribusiness is a strategic sector of the Hungarian national economy. This strategic role is supported firstly by the contribution to the macroeconomic performance. The weight of the agricultural economy and the closely related sectors on output, GDP and employment is 15.65, 11.4 and 14.2 per cent respectively. Secondly, the strategic role is manifested in the interaction of agriculture and food industry with other sectors, which is supported by their remarkable production multiplier. These indicators exceed the production multiplier of some industries that can be considered as the engine of the domestic economy such as building industry, manufacture of computer, electronic and optical products or manufacture of transport equipment. Thirdly, the strategic role is manifested in the stabilising role of agribusiness. The constant volume of food consumption and the constant spending level on food do not allow dynamic growth in the sector. In turn this assures protection from larger declines and provides a relatively constant performance that during crisis periods has a critical importance for the whole economy, as Hungary experienced in 2011.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History