Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A szomszédos országok közötti munkaerő-áramlás lehetőségei egyre fontosabb kérdéssé válnak Magyarország keleti határainak mentén, a régóta rendkívül rossz foglalkoztatási helyzet, a kevés álláshely miatt az itt élők félnek leginkább a konkurenciától. Az ukrajnai állampolgárok létszáma alapvetően két régióra koncentrálódik, az Észak-Alföld régióra és a Közép-Magyarország régióra. Kutatásunk célkitűzése, hogy pontos képet kapjunk a Magyarországon lévő ukrajnai állampolgárok foglalkoztatási sajátosságairól. Az ukrajnai munkavállalók fontosabb jellemzői: döntő többségük férfi, középkorú, alapvetően elégedettek a fizetéssel, a kedvezőbb kereseti lehetőség a legfőbb vonzerő számukra, szerény igényeket támasztanak a munkával, illetve a munkaadójukkal szemben, többségük nem kíván letelepedni Magyarországon. Megállapítottuk, hogy Ukrajnából döntően magyar ajkú munkavállalók érkeztek, így a magyar igazolványok hatáskörének bővítésével, egyszerűsített ügyintézés bevezetésével könnyebbé válna a hivatalos munkavállalás. Ez a javaslatunk azóta messzemenően teljesült a magyar nemzetiségű, de nem magyar állampolgárok részére lehetővé tett magyar állampolgárság gyors megszerzésének lehetőségével. Sok esetben azért kezdeményezték a letelepedést a munkavállalók – és fektettek be súlyos összegű pénzeket a letelepedés folyamatába –, mert azáltal kedvezőbb helyzetbe kerültek, és ugyanolyan feltételekkel dolgozhattak, mint magyarországi kollégáik. ------------------------------------------------------ Migration between Hungary and neighbouring countries has become increasingly important, mainly in the border regions because the citizens of these regions suffer from long-term unemployment, and they are afraid of foreign competition. In Hungary, Ukrainian workers are concentrated mainly in two areas: the North Great Plain region and the Central region. The aim of our research is to have a clear picture about the employment characteristics of the Ukrainian working people in Hungary. The most important characteristics of Ukrainian employees in Hungary are: the majority is middle aged men satisfied with their income, the main reason for them to work in Hungary is the higher earnings, their expectations toward their employer and workplace are moderate, and the most of them do not intend to settle down in Hungary. We found that, overwhelmingly, workers who could speak Hungarian had arrived from Ukraine and therefore the expansion of the scope of Register of Certificate of Hungarian Nationality and uncomplicated administration should have helped them to find jobs in Hungary. Due to the changes in the policies toward people of Hungarian nationality living abroad our suggestions have become reality as people living in foreign countries with Hungarian nationality can obtain Hungarian citizenship via a simple and quick process. At the time of the research, people of Hungarian nationality from Ukraine applied for Hungarian citizenship in order to attain a similar position in the Hungarian labour market as their fellows, the Hungarian citizens.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History