Files

Abstract

A globális agrárpiacok számos változáson mentek keresztül az utóbbi évtizedekben. Napjaink legfontosabb tendenciái a növekvő globális agrártermelés, a növekvő jövedelem és fogyasztás és a bővülő nemzetközi agrárkereskedelem, amelyek mögött azonban jelentős regionális és országok közötti különbségek rejlenek. Napjaink legfőbb kihívásai a növekvő ármozgások, a globális élelmiszer-ellátás biztonsága, a növekvő éhezés és tartós vidéki szegénység, a szélesedő vidék-város jövedelemkülönbségek, valamint a klímaváltozás. A fenti kihívásoknak való megfeleléshez fokozottabb nemzetközi együttműködés, a mezőgazdaság és az ahhoz kapcsolódó intézményi infrastruktúra fejlesztése, vidéki munkahelyteremtés, az agrárkutatások kiemelt támogatása, integrált területi és vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása és a klímaváltozásra való globális felkészülés szükséges. ------------------------------------------------- Global agricultural markets have undergone several changes during recent decades. The most important trends at present are the growing global agricultural production, the increasing income and consumption, and the expanding international agricultural trade with significant regional and country differences. Currently, the biggest challenges are increasing price volatility, global food security, increasing starvation and permanent rural poverty together with the increasing urban-rural income gap and climate change. In order to meet these challenges, increased international cooperation, agricultural and the associated institutional development, rural job creation, support of agricultural research, integrated territorial and rural development strategies as well as global preparation for climate change are needed.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History