Files

Abstract

Az Európai Bizottság 2011. október 12-én nyilvánosságra hozott elképzelései szerint a közvetlen támogatások rendszere előreláthatóan olyan irányba változik, amely Magyarország számára elfogadható, a magyar agrárpolitika törekvéseihez megfelelő eszközöket kínál. Az ország első pilléres források vonatkozásában viszonylag kedvező pozíciója nem romlik. Modellszámításaink szerint csak a közvetlen támogatások javasolt átalakítása a magyar mezőgazdaság főbb reálváltozóira, termelési szerkezetére nem gyakorolna szignifikáns hatást. A jövedelemtömeg kismértékben csökkenne, míg a kifizetések igénylőnkénti korlátozása és a kistermelők egyszerűsített átalánytámogatása éves szinten 32,6 millió eurót – ami az első pilléres források 2,5 százaléka – csoportosítana át a legkisebb gazdaságokhoz. A támogatások javasolt progresszív csökkentése és maximalizálása szélsőséges esetben is csupán 181 gazdaságot érintene, és összesen legfeljebb 10,6 millió euró elvonásával járna. Reálisan persze ennél nyilván kevesebb lesz a nagyobb gazdaságoktól innovációs projektek finanszírozására átirányított összeg. A reform központi eleme a közvetlen támogatások 30 százalékának környezetbarát gazdálkodási gyakorlathoz kötése. Számításaink szerint a 7 százalékos ökológiai célterület kialakítása miatt a jövedelmek csökkenése a rendelkezés hatálya alá eső gazdaságok 80 százalékánál (4,37 millió hektár művelt terület 2010-ben) nem érné el a 20 eurót hektáronként, míg e kiegészítő támogatás egységösszege 80 euró körül alakulna. Megfontolandó a termelési szerkezet három hektárnál nagyobb szántóterületen kötelező diverzifikálására tett javaslat esetében a határérték legalább tíz hektárra emelésének indítványozása az Európai Bizottságnál. Továbbá javasoljuk: Magyarország támogassa a fiatal gazdálkodók első pilléres kiegészítő támogatására jogosult terület jóval 25 hektár feletti maximalizálását gazdaságonként. Célszerű felvetni, hogy a nemzeti tartalék ne csupán az alaptámogatás legfeljebb, hanem az első pilléres források akár 5 százaléka legyen, annak érdekében, hogy a támogatási jogosultságok névértékének megemelésére azon térségekben, ahol ezt a körülmények indokolják, nagyobb legyen a mozgástér. ----------------------------------------------------------- The proposal published by the European Commission on 12 October 2011 on the future reform of the direct payments scheme is acceptable to Hungary. It includes appropriate measures to support the aims of the Hungarian agricultural policy. The relatively favourable position of Hungary in terms of the resources originating from the first pillar would not deteriorate. The results of our modelling work suggest that the proposed changes in EU direct payments alone would have no significant impact on the real indicators and the production structure of Hungarian agriculture. The volume of income would decrease slightly while the capping of direct payments and the application of the Small Farmers Scheme would reallocate EUR 32.6 million (i.e. 2.5 per cent of first pillar resources) per annum to the smallest farms. The proposed progressive reduction and capping of direct payments would only affect, even in an extreme case, 181 farms and would mean a withdrawal of no more than EUR 10.6 million in total. In fact the amount reallocated from large farms to the financing of innovative projects would evidently be smaller. The essential element of the reform is the linking of 30 per cent of direct payments to practices beneficial for the climate and the environment. Our calculations show that the creation of an ecological focus area of 7 per cent would lead to an income decrease of less than EUR 20 per hectare in the case of 80 per cent of farms affected by the regulation (i.e. 4.37 million hectares of agricultural land in 2010), while the compensatory payment per unit could reach EUR 80. Regarding the proposal on crop diversification, where the arable land of the farmer covers more than 3 hectares we would recommend that the European Commission be urged to increase the upper limit to at least 10 hectares. Furthermore, we recommend that Hungary should support the idea of setting the upper limit of the area per farms of young farmers eligible for first pillar compensatory payments much higher than 25 hectares. We suggest that national reserve be not limited to 3 per cent of the basic payment envelope but may even be raised to 5 per cent of the total of direct payments, otherwise the scope for increasing the value of payment entitlements in areas where circumstances so justify will be very narrow.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History