Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A speciális területi adottságok nagy szerepet játszanak mind a változó, mind az állandó költségek alakulásában. A takarmányköltség csökkentésének reális lehetősége a legelőterületek maximális hasznosításában rejlik. Az állategészségügyi költségek csökkentésének egyetlen módja a takarmányozás színvonalának változtatása. A gazdaság juhágazatának hízóalapanyag-előállító tevékenysége a 2001-2004 közötti években nem volt nyereséges. Támogatások nélkül az ágazat jövedelempozíciója kedvezőtlen. Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a támogatási források maximális kihasználásával az ágazat jövedelemtermelő képessége jelentősen javulhat. Tekintettel arra, hogy törzstenyészetről van szó, jelentős árbevételi forrást képezhetne a tenyészállat-forgalmazás, de az ágazat felvázolt siralmas jövedelemi pozíciója miatt, a tenyésztők az árualap bárányok számát ugrásszerűen javítani képes tenyészkosok beszerzését is kényszerűségből elmulasztják. -------------------------------------------- Special terrain characteristics play an important role in both variable and constant production costs. Maximum use of grazing grounds can lead to the realistic possibility of reductions in fodder costs. The only method for reducing animal health costs is alteration in animal nutrition standards. Feed production activity in the sheep section of the farm was not profitable between 2001 and 2004. Without support the income position of the farm is unfavourable. Our investigations have shown that profitability of the section can be significantly improved by the full exploitation of all sources of support. As we are dealing with stock breeding, significant revenue could be realised from marketing stock animals. However, because of the poor financial situation of the sheep section, breeders are unable to acquire the stock rams needed to drastically increase the number of lambs for marketing.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History