A MAGYAR ÉS AZ OSZTRÁK ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSE

Az ökológiai gazdálkodást az Európai Tanács 2092/91/EGK rendelete szabályozza, melyet nemzeti jogszabályok egészítenek ki. Ausztriában jelenleg 7, Magyarországon 2 ellenőrző szervezet működik, melyek évente legalább egy átfogó ellenőrzést végeznek a kijelölt területeken. Összehasonlítva a két ország támogatási rendszerét hazánkban a NAKP keretében mintegy 60%-kal kevesebb a támogatás összege, mint Ausztria ÖPUL programjában. A Magyarországon előállított ökológiai gazdálkodásból származó termények több mint 90%-át exportálják, ennek legnagyobb része az EU tagállamokban kerül értékesítésre, a hazai fogyasztás csekély. Ausztriában viszont, az elmúlt esztendőkben jelentősen fokozódott a kereslet az ökotermékek iránt. Kitörési pontot jelenthetne, ha ausztriai mintára a nagy áruházláncok növelnék szerepüket az ökológiai termékek értékesítésében. -------------------------------------- Directive 2092/91/EEC of the European Council regulates organic farming that is supplemented by national statutes. There are seven inspection organisations functioning in Austria and two in Hungary. They carry out comprehensive control inspections in a designated area at least once a year. When comparing the support systems of the two countries, the amount of support within the NAKP in this country is about 60% less than that in the ÖPUL program in Austria. More than 90% of products produced by organic farms in this country are exported mostly to EU member states. Home demand for such products is low. In Austria demand for eco-products increased significantly in recent years. In this country the turning point could be if, as in Austria, large supermarket chains enhanced their role in retailing eco-products.


Other Titles:
DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING
Issue Date:
2006
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.140574
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/140574
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/140574
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 50, Special Edition 16
Page range:
48-52
Total Pages:
5
Series Statement:
50.
16. Spec. Issue
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)