Files

Abstract

A magyar hűtőipar számára a külföldi piacokon való értékesítés nagy jelentőségű. A hűtőipar talán az egyetlen ágazat, melynek termelése minőségileg sosem különült el az értékesítés piacai szerint, köszönhetően annak, hogy a vertikumban a nemzetközi követelmények érvényesültek. A komplex vásárlói modellek elemzését követően megállapítható, hogy az ízesített termékeket leginkább az aktív szellemi foglalkozásúak részesítik előnyben, akik átlag feletti jövedelemmel rendelkeznek. Az ízesített termékek és a vegyes összetevőjű (mix) termékek tipikus vásárlója között nem tapasztalható jelentős eltérés. A vizsgálat eredményei alapján az a következtetés vonható le, hogy az egy összetevőjű termékek vásárlói között a legalacsonyabb a férfiak és a legmagasabb a nők, valamint a középfokú végzettségűek aránya. --------------------------------------------- The marketing of products in foreign markets is of paramount importance for the Hungarian deep freeze industry. The deep freeze industry may be the only sector where the quality of products has never varied according to the target market, as the product chain is ruled by international requirements. The analysis of complex customer models leads us to conclude that flavoured products were favoured by mostly persons of white collar vocations, who have an above average in come. No significant discrepancies were perceived between the typical customers of flavoured products and products of mixed ingredients. Based on the results of the analysis it can be stated that among the customers choosing products consisting of one component only, the ratio of men was lowest whereas that of women and persons having secondary education was highest.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History