Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A hazai zöldség-gyümölcs termelői szervezetek (TÉSZ-ek), és azok másodlagos szerveződései lehetnek azok, akik a nagy kereskedelmi láncok sikeres beszállítói és erős alkupozícióval rendelkező partnerei tudnak lenni. A kistermelők tömegei elsősorban e szervezetekhez csatlakozva tudnak beszállítani. Magyarországon még nem terjedtek el eléggé a termelői szerveződések a zöldség-gyümölcs ágazatban, ezért nem töltik be azt a szerepet a nagy kereskedelmi láncoknak történő beszállításban, mint az Európai Unióban. Ez az egyik alapvető oka a hazai zöldség-gyümölcs kisárutermelők beszállítási nehézségeinek. A sikeres országok és Magyarország közötti különbség fő oka az, hogy Magyarországon jelentős a szürkegazdaság aránya. Ez egyrészt nem ösztönzi a kisárutermelőket az alkalmazkodásra, másrészt nagy árutömeget von el a termelői szervezeteken keresztül vezető legális értékesítési csatornától. A szürkegazdaság méretét döntően csak állami, kormányzati eszközökkel lehet érzékelhetően visszaszorítani. A TÉSZ-ek és a kistermelő tagjaik egyik fő gondja, a tőkehiány enyhítésére a kormánynak pénzügyi konstrukciókat kellene létrehozni. Különösen fontos lenne állami eszközökkel is segíteni a felkészült, gazdaságukat bővíteni akaró kistermelők fejlődését. A TÉSZ-ek szerepének növekedéséhez szükség lenne a termelők gondolkodásmódjának, szemléletének változására, arra, hogy ne saját maga szervezetlenül gazdálkodjon, hanem kapcsolódjon valamelyik környékbeli termelői szerveződésbe. A termelőknek fel kellene ismerniük a helyzeti előnyöket, melyek ezzel járnak: egységes árualap, minőségbiztosítási rendszerek, folyamatos beszállítás és fizetőképes vásárló, fejlesztés és innováció. A TÉSZ-ek és a TÉSZ-tag kisárutermelők közötti kooperációt, továbbá a TÉSZ-ek szolgáltatási tevékenységét pedig hatékonyabbá kellene tenni. ----------------------------------------------------------- The domestic producer organisations (POs) and their secondary associations are the organisations which could become successful suppliers to and strong negotiating partners of the large retail chains. Joining these organisations is the main way for masses of small producers to become suppliers. Producer organisations are not very widespread in the fruit and vegetables sector yet in Hungary and therefore do not play the role in supplying to the large retail chains as they do in the European Union. This is one of the fundamental cause of the supply troubles that domestic small producers of fruits and vegetables must face. The main cause of the difference between successful countries and Hungary is the significant share of the grey economy in Hungary. This does not encourage small producers to adapt, as well as diverting large amounts of produce from the legal sales channels via POs. Any appreciable reduction of the scale of the grey economy would primarily require actions by the government. The government should also establish financial vehicles to alleviate one of the main problems that POs and small producer members have, namely the lack of capital. It would be especially important for the government to provide assistance to small producers who are willing and able to increase the scale of their business. A change in the role of POs requires that producers change their attitude - that instead of pursuing their business individually, they join a nearby producer organisation. Producers should realise the benefits that membership offers: consistent stocks, quality assurance systems, continuous supply to solvent customers, development and innovation. The cooperation between POs and their small producer members as well as the services offered by POs should be made more efficient.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History